Karin Röding: Vänsterpartiets påstående stämmer inte

REPLIK. Det stämmer inte att gravt synskadade riskerar att få vänta till hösten 2021 innan de kan skriva högskoleprovet. Universitets- och högskolerådet har ett färdigt anpassat högskoleprov som kommer att användas nästa gång högskoleprovet genomförs. Det skriver generaldirektör Karin Röding.

Karin Röding
Generaldirektör, Universitets- och högskolerådet (UHR)


Ilona Szatmári Waldau (V) skriver att gravt synskadade riskerar att få vänta till hösten 2021 innan de kan skriva högskoleprovet. Det stämmer inte enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) – personer med grav synskada kommer att ges möjlighet att skriva högskoleprovet nästa gång det genomförs.

Provet måste anpassas

Högskoleprovet genomförs i vanliga fall två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Personer med grav synskada har möjlighet att skriva ett anpassat prov i talboksformatet DAISY eller punktskrift. Det anpassade provet ges, på grund av de korta ledtiderna för framtagande av vårens prov, normalt endast på hösten.

Provet för gravt synskadade är detsamma som det ordinarie högskoleprovet, men med vissa anpassningar av kartor och diagram samt inläst i DAISY och anpassat till punktskrift. Det ordinarie högskoleprovet måste vara framtaget innan anpassningarna kan påbörjas. Tiden för att genomföra dessa finns inte för vårens högskoleprov, men däremot för de prov som ges på hösten.

Finns ett prov redo

Efter att årets två högskoleprov ställts in menar Ilona Szatmári Waldau att gravt synskadade riskerar att få vänta till hösten 2021 innan de kan skriva högskoleprovet. Det stämmer inte. Universitets- och högskolerådet (UHR) har ett färdigt högskoleprov anpassat för gravt synskadade, som kommer att användas nästa gång högskoleprovet genomförs.

Beklagar otydligheten

Umeå universitet och Göteborgs universitet konstruerar högskoleprovet på UHR:s uppdrag. Tillsammans med dem arbetar UHR för att ta fram fler högskoleprov, något som skulle göra det möjligt att skriva anpassade prov vid två tillfällen per år.

Detta arbete har dock försenats på grund av coronapandemin. I dagsläget är utgångspunkten därför att det anpassade provet går att genomföra en gång om året. Vid nästa provtillfälle kommer ett anpassat prov att vara möjligt att skriva. UHR beklagar om det förekommit otydligheter på den punkten.

Forrige artikel Kemi-gd: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi Kemi-gd: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi Næste artikel Gardfjell (MP): Grön återhämtning behövs för samhället och för MP Gardfjell (MP): Grön återhämtning behövs för samhället och för MP