V-ledamot: Diskriminera inte dem som behöver anpassade prov

DEBATT. Gravt synskadade riskerar att få vänta till hösten 2021 innan de får möjlighet att skriva högskoleprovet. Beslutsfattarna ger allt för vaga besked i frågan, skriver Ilona Szatmári Waldau (V), högskolepolitisk talesperson.

Ilona Szatmári Waldau (V)
Riksdagsledamot och högskolepolitisk talesperson


Högskoleprovet ställdes in våren 2020 och ställs nu också in hösten 2020. I stället ska fler få möjlighet att göra provet i vår, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Från olika håll hörs röster för att provet måste genomföras, trots att lärosätena förklarar att de inte klarar av att genomföra det smittsäkert. Regeringen har öppnat för att provet ska kunna ges till en begränsad grupp och den grupp som de flesta nämner är förstagångsskrivarna. Problemet här är att det inte är en liten grupp utan cirka hälften av dem som brukar göra provet.

Det finns dock grupper som är begränsade i antal – de som behöver anpassade prov eller anpassade provsituationer.

Drabbas extra hårt

När tre provtillfällen (vårterminen 2020, höstterminen 2020 och vårterminen 2021) blir ett riskerar antalet personer som gör provet vid ett provtillfälle att öka. Detta påverkar studenter med funktionsnedsättning som av olika skäl behöver anpassningar, till exempel extra lugn miljö eller hjälpmedel. Att ge dem tillfälle att skriva under hösten skulle ge den anpassning som de behöver och som lärosätena har svårt att tillgodose när många skriver provet.

Diskriminerande beslut

Anpassningarna för dem som på grund av grav synskada inte kan skriva det vanliga provet bedöms som så kostsamt att provet bara ges på hösten. Under vårens provtillfällen anses det inte rymmas inom budget eftersom fler vill göra provet då.

De som behöver det anpassade provet riskerar nu att förlora ännu fler provtillfällen än dem som kan göra provet i vår. De gravt synskadade riskerar att få vänta till hösten 2021 innan de får möjlighet att göra provet.

Redan beslutet om att de inte får skriva provet på våren är diskriminerande och förnekar dem möjligheten att söka direkt till höstantagningarna. Om de inte ges möjlighet att skriva ett anpassat prov nu i höst, vilket alltså är fullt möjligt, måste de kompenseras med en möjlighet att göra provet i vår. Allt annat är diskriminerande.

Vaga besked

Jag har tryckt på för att få försäkringar om att de gravt synskadade får göra provet nu i höst eller våren 2021 men får inga klara besked. Jag frågade ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans (S), om de med behov av anpassningar, såsom synskadade, skulle kunna skriva högskoleprovet hösten 2020 eller våren 2021. Svaret var att beslutet att ställa in högskoleprovet hösten 2020 även gäller det anpassade provet för gravt synskadade och att det inte är en fråga för regeringen, utan för UHR, att avgöra om detta prov kan genomföras våren 2021.

Så jag ställde frågan till UHR. Svaret blev att UHR tittar på det och även möjligheten att låta gravt synskadade göra anpassat prov både vår och höst. Det är ett bra besked men ändå lite vagt, för det ger inga löften om att synskadade, som planerat att göra provet hösten 2020, får möjlighet att göra det vårterminen 2021 i stället.

Uppmaning till regeringen och UHR

Möjligheten för begränsade grupper att göra provet nu under hösten påverkas även av möjligheten att få fram prov både till hösten och till två tillfällen i vår. Så jag håller det för troligt att UHR och lärosätena inte kommer att ta chansen att ge dem som behöver anpassningar en chans att göra provet i höst. Även om det vore önskvärt.

Jag uppmanar därför regeringen och UHR att se till att provet i vår är tillgängligt för alla och inte diskriminerar dem som behöver och har rätt till anpassningar.

Forrige artikel Replik: Ohållbara kompromisser gör att MP måste lämna regeringen Replik: Ohållbara kompromisser gör att MP måste lämna regeringen Næste artikel Riksdagsledamöter: Vi sjunger ingen lovsång till kungen Riksdagsledamöter: Vi sjunger ingen lovsång till kungen