Kampanj tilldelas ”pris” för vilseledande marknadsföring

Svenska greenwashpriset, som varje år delas ut till företag som skapat sig en överdrivet grön image genom vilseledande marknadsföring, går till pr-kampanjen Svenska skogen.

Axel Hyttnäs Telin

Pr-kampanjen Svenska skogen, som är både påkostad och missvisande enligt organisationen Jordens vänner, är årets mottagare av Svenska greenwashpriset.

I sin motivering skriver Jordens vänner att kampanjen ”menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Modellen handlar till stor del om att skapa kalhyggen och monokulturer, vilket gör att arter dör ut i en rasande takt och raderar skogens viktiga funktion som kolförråd.”

Kampanjen har skapats av Svensk skogskommunikation AB, som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget