"Inse sanningen – det finns inte plats för vargen i Sverige"

DEBATT. Med Sveriges förutsättningar finns det inte utrymme att hysa en vargpopulation i landet. Det skriver Solveig Larsson och Jens Gustafsson från Jägarnas riksförbund, som menar att resultatet av en vargetablering är en avfolkad landsbygd.

Solveig Larsson
Förbundsordförande, Jägarnas riksförbund
Jens Gustafsson
Riksviltvårdskonsulent, Jägarnas riksförbund
 

En Gordisk knut symboliserar ett problem som är så svårt att lösa att det tycks i det närmaste omöjligt. När Alexander den store löste knuten genom att hugga sönder repet med sitt svärd myntades uttrycket Alexanderhugg, en oortodox lösning för ett problem. När vi nu har levt med vargen i Sverige i över 30 år är det dags att inse sanningen – det finns inte plats för vargen i Sverige.

Inte ett enkelt problem

Det kan tyckas provocerande att ett stort och glesbefolkat land som Sverige inte skulle ha plats att hysa några hundratal vargar. Tyvärr är inte problemet så enkelt att det handlar om yta och antal vargar, utan det finns också människor som drabbas av vargens närvaro och politiska beslut som begränsar möjligheterna.

Vargen kan inte styras

Till att börja med tittar vi på politiken. Den mest begränsande faktorn för vargpopulationens existens i Sverige är den att vargen inte ska finnas i det alpina området och att vargens förekomst i renskötselområdet ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Renskötselområdet utgör ungefär den norra halvan av Sverige.

Att tro att vargar kommer etablera sig någonstans i renskötselområdet där de inte orsakar skada är osannolikt eftersom vargarna normalt etablerar sig där tillgången på föda är som bäst. Att ren är ett oslagbart bytesdjur för vargar råder det inte några tvivel om.

När varg angriper renhjordar orsakar det stora problem för renägarna, dels genom de renar som dödas och dels för att kvarvarande renar sprids ut på en stor yta och det krävs en enorm arbetsinsats för att samla ihop dem igen.

Enligt riksdagens beslut

Vidare finns en begränsning att vargen i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada. Med det i åtanke försvinner stora delar av södra Sverige också och kvar blir endast mindre områden, satelliter, där vargarna enligt riksdagsbeslutet ska kunna finnas.

Men även där finns människor, och där människor och vargar ska samexistera skapas problem. Minskad djurhållning leder till igenväxta betesmarker och minskad biologisk mångfald som är svår att kompensera på andra sätt.

Stängsel lugnar inte

Vargen orsakar känslor var den än etablerar sig. Bygdegårdar fylls av oroliga människor när länsstyrelser kallar till informationsmöten och många frågar sig hur en vargetablering ska påverka just dem. Fårägare är ofta de som drabbas först och så kallade rovdjurssäkra stängsel lugnar dem inte då vargar vid flera tillfällen lyckats ta sig igenom även dessa.

Får fler effekter

Även för jägare blir påverkan stor. Rädslan för vargangrepp på sin hund ger följden att jägarna inte släpper sina hundar och jakten omintetgörs. Duktiga älghundar behövs för att reglera älgstammen och duktiga vildsvinshundar för att reglera vildsvinsstammen. Det krävs även duktiga och vältränade löshundar för att hantera de drygt 60 000 viltolyckor som sker årligen. Effekter för löshundsjakten får alltså effekter för både ekonomin och djurens lidande.

Avfolkad landsbygd

Att vargen tar några av de djur som jägarna själva vill jaga kan väl vara hänt, men till slut blir situationen sådan som till exempel i delar av Värmland där jakten helt ställs in på grund av vargens predation.

De inkomstbortfall som en inställd jakt får för markägare i form av uppsagda jakträttsavtal är stora men även resten av bygden drabbas när ”hemvändarna” inte återvänder till bygden för att jaga i samma omfattning. Resultatet av en vargetablering är alltså en avfolkad landsbygd, även om vägen dit tar några år.

Finns inte utrymme

Med de förutsättningar som finns i Sverige och med ett djur som orsakar sådana problem som vargen gör, finns inte utrymme att hysa en vargpopulation i landet. Riksdagens intentioner är att vargen ska finnas där den orsakar så lite skada som möjligt, men vargar orsakar skada var de än befinner sig och faktum är att någon alltid kommer drabbas av det.

Det krävs ett Alexanderhugg för att lösa upp den Gordiska knuten och det är grunden för ställningstagandet: Nej till frilevande varg i Sverige.

Forrige artikel Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät Næste artikel Debatt: EU får inte glömma bort jämställdhet i kampen mot pandemin Debatt: EU får inte glömma bort jämställdhet i kampen mot pandemin
 • Rapportera

  Magnus Orrebrant · Vd och förespråkare för naturen som en viktig ekonomisk resurs att bevara

  Det finns visst plats för varg i Sverige

  Det är tråkigt att Solveig med sin följeslagare Jens fortsätter sin osakliga kampanj mot vargen och bygger på hatet mot varg. Tyvärr är det helt i eget intresse, att kunna få jaga så mycket som möjligt utan konkurrens som driver deras kampanj.

  Trots vad de säger är vargen det rovdjur som är lättast att hålla borta från tamboskap med hjälp av vaktande hundar och stängsel. Ett ökat antal vargar och andra vilda djur skulle främja ECO turism till Sverige och snarare verka för en blomstrande landsbygd. Värdet av ECO turismen bedöms årligen var mer än 50 Miljarder SEK, mångdubbelt mer än vad all jakt bidrar med. AB Sverige skulle tjäna många miljarder på att starkt begränsa jakten, en jakt som många gånger sker för rent nöjes skull. Varför skall 2,5% av svenskarna som är jägare, få förstöra intäktsmöjligheter och naturupplevelser för alla andra?

  Jägarna med Jägarnas riksförbund i spetsen har skapat en obefogad rädsla och ett hat mot vargen. Jag har på mina många resor pratat med allt från bönder på Sumatra, som förlorat djur till tigrar till får-ägare i Rumänien som förlorat djur till björn och varg. De har en helt annan förståelse och respekt för rovdjuren.

  De flesta länder i Europa låter antalet vargar öka till mångdubbelt fler än i Sverige. I tex Frankrike skall antalet vargar få öka från 350 till 500st. https://www.europaportalen.se/2019/12/vargen-tillbaka-i-bryssel. Tyvärr är det den starka jägarlobbyn i Sverige som utarmar vår natur inte bara på rovdjur. Jens gläds nu senast över att han i senaste jakttidsremissen lyckats lobba för ett förslag på införande av jakt på Ekorre, för enligt honom skall man få jaga allt som inte är i behov av att skyddas! Vi får bara hoppas att Naturvårdsverket tar sitt förnuft till fånga och stoppar dessa tokiga förslag från jägarhåll.

  Skall Sverige kunna vara ett attraktivt turistland i framtiden måste politikerna inse att jägarnas nöjesjakt måste begränsas och låta våra vargar och övrig fauna blomstra.

Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

DEBATT. När vaccinationsprogrammet fortskrider och slutet på pandemin känns närmare, riskerar åtgärder som bygger på frivillig social distansering bli mindre effektiva. Strikta restriktioner kan krävas tills att vaccinen på allvar nått ut, skriver fyra forskare.