Debatt

Höga elkostnader ett hårt slag mot landets bygdegårdar  

I och med pandemin har uthyrning och andra intäkter begränsats kraftigt och i vissa fall helt försvunnit. Kvar står de ideella föreningarna som driver lokalerna med lokalkostnaderna. Och nu slår elkostnaderna i taket. Det skriver Per Lodenius, Bygdegårdarnas riksförbund.

”Riksdag och regering måste skyndsamt ta fram en modell för kompensation så att de drabbade föreningarna inte går under.”
”Riksdag och regering måste skyndsamt ta fram en modell för kompensation så att de drabbade föreningarna inte går under.”Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bygdegårdsrörelsen är en rikstäckande ideell föreningsrörelse som samlar 1 452 bygdegårdar med 240 000 medlemmar. Våra allmänna samlingslokaler finns i hela landet. Lokalerna används bland annat vid skogsbränder, elavbrott och vid eftersök av försvunna personer. När försvaret ökar sin försvarsförmåga på Gotland sover soldaterna i bygdegårdar. Under pandemin har bygdegårdar använts som lokaler för vaccinationer. En del bygdegårdar är röstmottagningsställen vid allmänna val.

Bygdegårdsrörelsen har i över 75 år verkat för lokal utveckling och socialt engagemang. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler, en del byggda direkt som en bygdegård men ofta är det en gammal skolbyggnad, ett missionshus eller liknande. Bygdegårdsföreningarna drivs av engagerade människor och ofta med små medel. Huvuddelen äger sina fastigheter och en mindre del hyr lokaler för sin verksamhet.

Pandemin har påverkat ekonomin

Bygdegårdarna värms upp på olika sätt. Ungefär en tredjedel av lokalerna har el som huvudsaklig uppvärmningsform. Uppvärmningskostnaden är en stor del av en fastighetsägares kostnader. För att kraven i fastighetsförsäkringen ska uppfyllas krävs att värmen i en bygdegård aldrig understiger 15 grader under helåret.

De ideella föreningarnas främsta inkomstkälla, utöver framför allt kommunala bidrag, är uthyrning av lokaler. Intäkterna har kraftigt påverkats av pandemin genom begränsningar som har införts av regering och riksdag. En bygdegårds totalkostnader består normalt till cirka 30–50 procent av kostnader för el och uppvärmning.

Bygdegårdar är allmänna samlingslokaler och en del av den demokratiska infrastrukturen.

Vi har nu flera exempel där elräkningen per månad har dubblerats. För exempelvis Borgunda bygdegård i Falköping blev elkostnaderna nu i december 34 000 kronor, vilket kan jämföras med 7 900 kronor samma månad 2020. Denna kostnadsökning kombinerat med mycket svaga intäktsmöjligheter gör att många av våra medlemsföreningar hamnar i en svår ekonomisk sits.

Sveriges bygdegårdar behöver stöd

Bygdegårdsrörelsen bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete där medlemmarna vartefter ställer om sina fastigheter till hållbara energilösningar som till exempel värmepumpar, sol- och bioenergi eller anslutning till fjärrvärme där det är möjligt. Omställningen av energilösning har hittills i huvudsak skett genom investeringsbidrag från Boverket. Där har nu Boverket tyvärr aviserat en snävare tolkning av regelverket kring beslut om investeringsbidrag till fastigheter och lokaler på landsbygden.

Det är avgörande att Sveriges bygdegårdsrörelse får stöd i den uppkomna situationen. Bygdegårdsrörelsen måste också ges förutsättningar att fortsätta omställningen till långsiktigt hållbara uppvärmningssystem.

Bygdegårdar är allmänna samlingslokaler och en del av den demokratiska infrastrukturen. De är en hörnsten i svenskt kulturliv som erbjuder teater, film, dansuppvisningar, konserter och annan kultur i hela landet. För att detta ska kunna fortsätta behöver föreningarna som driver bygdegårdarna i likhet med privatpersoner erbjudas kompensation för de höga elkostnaderna de har drabbats av. Riksdag och regering måste skyndsamt att ta fram en modell för kompensation så att de drabbade föreningarna inte går under.

Nämnda personer

Per Lodenius

Kommunalråd i Norrtälje (C), förbundsordförande Bygdegårdarnas riksförbund
Grundskollärare (Lärarhögskolan i Stockholm, 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget