Fremia i nytt avtal med LO – förhandlingar med PTK återupptagna

Under torsdagen slöt Fremia och LO ett nytt omställningsavtal. Dessutom har de tidigare avbrutna förhandlingarna mellan Fremia och PTK återupptagits.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl Anders Gustafsson

Fremia och LO har skrivit under ett huvudavtal om omställning som gäller retroaktivt från och med den 1 oktober.

Trygghetsöverenskommelsen ger arbetsgivarna ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Arbetstagare får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd. Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, skriver Fremia i ett pressmeddelande.

– Det är mycket positivt att huvudavtalet med LO är klart. Att parterna tecknar den här typen av avtal är varje gång ett styrkebesked för den svenska modellen. För Fremias medlemmar innebär det större flexibilitet och mer förutsägbara villkor som arbetsgivare, säger Leif Linde, ordförande i Fremia i samma pressmeddelande.

Varje enskilt LO-förbund bestämmer om de vill teckna de nya avtalen inom trygghetsöverenskommelsen med Fremia eller inte. LO-förbunden har till den 31 oktober på sig att teckna egna avtal.

Tidigare i veckan återupptogs även de strandande förhandlingarna mellan Fremia och PTK. De avbröts, enligt Fremia, på grund av att PTK har velat skilja på arbetare och tjänstemän, medan Fremia har velat ge samtliga förmåner till alla medlemmar. I stället ville PTK att arbetsgivarorganisationen ska bygga upp en självständig omställningsorganisation för tjänstemän som ska betalas av medlemmarna. 

Det nya huvudavtalet ska ”innehålla ett nytt omställningsavtal på Fremias område, enligt avsiktsförklaringen från juni 2021. Parterna kommer att hantera frågan skyndsamt”, skriver man i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att förhandlingarna återupptas. Både PTK och Fremia är angelägna om att även tjänstemän som arbetar hos medlemsföretag- och organisationer inom Fremia ska omfattas av hela trygghetsöverenskommelsen, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp i pressmeddelandet.