Förtroendevalda utbildas mot hot

KORTNYTT. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen har gemensamt satsat på att utbilda kring hot, hat och våld mot förtroendevalda efter statistik som visar på ökad utsatthet hos förtroendevalda. 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ökade från 2012 till 2016, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet. Under 2016 uppgav var fjärde förtroendevald att de blivit utsatta. Regeringen och SKL har därför satsat på utbildning kring hat mot förtroendevalda. Nu har en tredjedel av Sveriges kommuner, landsting och regioner gått utbildningen. Det rör sig om cirka 4000 förtroendevalda. 

Läs också: Var fjärde politiker utsätts för hot och hat

– Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och behovet fortsätter. Det är oacceptabelt att medborgarnas företrädare utsätts för hot och hat för att de utför sitt demokratiska uppdrag. Vi arbetar på olika sätt för att se till att värna om det demokratiska samtalet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Läs också: Ökning av hot och trakasserier mot politiker

Under 2018 ska SKL fortsätta att utbilda ytterligare cirka 60 kommuner, landsting och regioner. De kommer också att arbeta med att ge ökat stöd till den lokalt ansvariga tjänstepersonen. 

Forrige artikel Nobelpriset i litteratur skjuts upp Næste artikel Strängare regler för nationella proven efter fusk Strängare regler för nationella proven efter fusk