Ökning av hot och trakasserier mot politiker

KORTNYTT. Politiker har senaste åren blivit mer utsatta enligt Brottsförebyggande rådet senaste rapport. I sociala medier utsätts förtroendevalda kvinnor i större utsträckning än män för hot och påhopp.

Rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att trakasserier, hot och/eller våld har ökat senaste åren för förtroendevalda i Sverige. Bland de mest drabbade är riksdagsledamöter. Framförallt utsätts kvinnor mer än män i sociala medier. Där har en ökning skett från drygt 8 till 15 procent för kvinnor.

– Utsattheten skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position. De som är ordförande utsätts oftare än ordinarie ledamöter, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Den totala andelen som uppgivit i undersökningen att de blivit utsatta har ökat från 20 till 25 procent från 2012 till 2016. Var fjärde förtroendevald i undersökningen uppger också att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av detta. Nästan en tredjedel av de som uppger att de utsatts har även självcensurerat sig i någon del av sitt uppdrag.

– Det kan till exempel handla om att man förhåller sig passiv i en fråga istället för att engagera eller uttala sig. Även oro för att utsättas kan leda till att man ändrar ståndpunkt i en fråga. Däremot är det mindre vanligt att den förtroendevalda helt slutar med politiken, säger Anna Frenzel.

Forrige artikel Sverige är näst bäst i världen på engelska Næste artikel Fler åtgärder mot hatbrott mot politiker

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.