Debatt

Forskare: Träna lärarstudenter på att undervisa med simuleringar

För att förbereda lärarstudenter på arbete i klassrummet kan simuleringsbaserad undervisning vara en lösning. Sådan träning kan vara en brygga mellan den campus- och den verksamhetsförlagda utbildningen, skriver tre forskare vid Linköpings universitet.

”Studenter påtalar att träning av handlingsorienterade förmågor som de får göra under perioder i verksamheten inte räcker.”
”Studenter påtalar att träning av handlingsorienterade förmågor som de får göra under perioder i verksamheten inte räcker.”Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Alltför många lärarstudenter känner sig otillräckligt förberedda för att leda undervisning och hantera konflikter efter sin lärarutbildning. Som om detta inte vore nog tillkommer också känslan av att administration tar tid och kraft. Till stöd för att hantera det senare har en ny yrkesgrupp etablerats – lärarassistenter. Motsvarande lösning för att hantera det förstnämnda finns ännu inte.

Utredningar är tillsatta och förslag som till exempel Nationell plan för trygghet och studiero är ute på remiss. Men sådana förslag är troligen inte svaret på de upplevda problemen. Svaret är att vi i stället behöver tänka om och erbjuda våra studenter mer tillfällen för att träna sig på att leda undervisning.

Otillräcklig träning

Studier till lärare kan lite förenklat beskrivas som en mix av utbildning förlagd på ett campus – vid en högskola eller ett universitet och utbildning förlagd ute i verksamheten – på en skola. Den campusförlagda utbildningen har stort fokus på teorier. Det är tänkt som stöd för studenternas utveckling av analytiska förmågor. Den verksamhetsförlagda utbildningen har stort fokus handlingsorienterade förmågor såsom att planera, leda och följa upp undervisning.

Simuleringsundervisning kan alltså ge studenter fler tillfällen för att träna på att undervisa på den campusförlagda utbildningen.

Studenter påtalar att träning av handlingsorienterade förmågor som de får göra under perioder i verksamheten inte räcker. De vill få möjlighet till praktisk träning också under den campusförlagda utbildningen. De säger sig alltså behöva stöd och råd med att koppla samman det teoretiska innehållet från den campusförlagda utbildningen till det praktiska utövandet av yrket. Av det följer att studenterna inte per automatik är hjälpta av mer verksamhetsförlagd utbildning. De behöver något annat.

Simuleringsbaserad undervisning

Kan rollspel med växling mellan att undervisa och att bli undervisad på seminarier vara det som efterfrågas? Denna tanke är tidigare provad med varierande resultat. Det har visat sig vara svårt att spela elev, att vara i karaktär. Det är svårt att i karaktär uppvisa beteenden och uppfattningar som den som undervisar behöver träna på.

Ett annat, bättre men mindre provat alternativ är simuleringsundervisning. De flesta associerar kanske träning i simulatorer med piloter, sjöbefäl, tåg eller spårvagnsförare. Precis som för dessa yrkesgrupper behöver lärare träna sig på att hantera olika scenarier, fatta snabba beslut i komplexa situationer. Simuleringsbaserad undervisning erbjuder sådan träning i en trygg miljö, med virtuella elever, där lärare likt en pilot kan krascha utan att skada någon på riktigt. Simuleringsbaserad undervisning erbjuder också virtuella elever som alltid är i karaktär.

Fungera som brygga

Simuleringsundervisning kan alltså ge studenter fler tillfällen för att träna på att undervisa på den campusförlagda utbildningen. Träningen kan vara AI-driven eller genomföras med semi-virtuella elever. En semi-virtuell simulering med virtuella eleverna med olika egenskaper erbjuder studenter ett klassrum i miniatyr. Det ger dem möjlighet att träna sig på att uppmärksamma, tolka och anpassa sin undervisning efter vanligt förekommande beteenden och uppfattningar såsom verkliga elever kunde uttryckt dem.

Sådan träning har visat sig kunna bli en brygga mellan den campus- och den verksamhetsförlagda utbildningen. Det har visat sig kunna bli en brygga mellan läraryrkets analytiska och dess handlingsorienterade sida. Sådan träning vill studenter har mer av, ha oftare och ha i alla ämnen. En sådan träning skulle kunna göra dem bättre förbereda för att leda alla elever till utveckling och lärande.

Nämnda personer

Marcus Samuelsson

Biträdande professor i pedagogik Linköpings universitet
Doktor i pedagogik

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00