Flyktingtvång får klartecken av Lagrådet

INTEGRATION. Lagrådet har inga invändningar mot regeringens förslag att alla kommuner ska tvingas att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

Lagtexten som regeringen har skickat på remiss till Lagrådet innebär att de som har fått uppehållstillstånd men är kvar på en flyktingförläggning ska fördelas i kommunerna med hänsyn till arbetsmarknad, befolkningsstorlek och hur många nyanlända och asylsökande som redan bor i kommunen. Kommunerna kan inte neka att ta emot dem.

Lagrådet konstaterar att det innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Enligt regeringsformen, som är en grundlag, får en sådan inskränkning inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet.

I det här fallet tycker Lagrådet att regeringen har gjort de nödvändiga avvägningar som krävs.

Lagen som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar är en del i uppgörelsen mellan regeringen och Allianspartierna. Den är tänkt att träda i kraft den 1 mars nästa år.

 

LÄS MER OM LAGFÖRSLAGET: Snart tvång för kommuner att ta emot flyktingar

Forrige artikel Högre tolerans för buller Næste artikel Lagrådet godkänner ej lagförslag om glasögon
De har lämnat riksdagen under året

De har lämnat riksdagen under året

AVHOPP. Varje år lämnar ledamöter riksdagen av olika skäl. Ett år in på den nuvarande mandatperioden har 13 ledamöter checkat ut. Altinget listar alla ledamöter som lämnat.