Debatt

Fjellner: Vänsterstyret i Stockholms stad gör för lite för flyktingarna från Ukraina

Vi måste akut hjälpa de tusentals ukrainare i Stockholm som är i behov av ekonomiskt stöd, utbildning och arbete. Därför är det fel att vänsterstyret i staden flyr sitt ansvar och skyller på regeringen, skriver Christofer Fjellner (M), oppositionsborgarråd Stockholms stad. 

Barnpassning behöver erbjudas till de kvinnor som har kommit hit från Ukraina med sina barn, skriver debattören.
Barnpassning behöver erbjudas till de kvinnor som har kommit hit från Ukraina med sina barn, skriver debattören.Foto: Christine Olsson/TT
Christofer Fjellner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det har gått över ett år sedan Rysslands orättfärdiga och olagliga invasion av Ukraina. Många ukrainare har flytt till Sverige för att söka skydd undan krigets fasor. I Sverige uppehåller sig ca 50 000 ukrainare, i Stockholm ett par tusen, framför allt kvinnor och barn.

Wanngård sitter på händerna

Från Moderaterna i Stockholm har vi ställt flera krav på förbättringar i hur staden, men också regeringen, ska hjälpa de ukrainska flyktingarna. Men kriget pågår här och nu, och det viktiga är inte vem som släcker elden, utan att elden faktiskt släcks. Därför bör vänsterstyret ge den hjälp som staden har möjlighet att erbjuda så att fler ukrainare kan få ett arbete i Stockholm, och bli en del av vår samhällsgemenskap.

Vi vill antingen se ett grundavdrag på 100 000 kronor eller ett avskaffade av sociala- och arbetsgivaravgifter för ukrainska flyktingar. 

Trots goda intentioner så sitter Karin Wanngård (S) på händerna. Hon menar att staden ska vänta in regeringens besked, trots att hon sitter på makten att kunna hjälpa de tusentals ukrainare som i dag hotas av utsatthet och utanförskap. Att ha rätt verkar vara viktigare än att få rätt. Samtidigt drabbas främst ukrainska kvinnor och barn av den charad som Socialdemokraterna nu ägnar sig åt när de pekar på regeringen.

Stockholm kan inte skicka vapen till Ukraina. Men vi kan akut hjälpa de ukrainare som idag flytt till Sverige. Tyvärr är det inte så i dag. Nära sju av tio ukrainare i Sverige är arbetslösa, och många lever under extremt fattiga och osäkra förhållanden. Vi nås till och med av rapporter om kvinnor som känner sig tvingade till prostitution för att klara sitt uppehälle.

Underlätta för ukrainarna

Vänsterstyret i Stockholm och regeringen måste göra mer för att underlätta för de ukrainarna som befinner sig här. Det är en fråga om rättvisa och anständighet. Jag kräver därför att följande förslag blir verklighet:

  1. Höj dagersättningen till nordisk genomsnittsnivå. Sverige bör höja dagsersättningen för ukrainska flyktingar som kommer hit genom EU:s massflyktsdirektiv till åtminstone nordisk genomsnittsnivå. I dag är ersättning extremt låg och kan maximalt uppgå till 71 kronor – det är lägre än i alla nordiska grannländer. Länsstyrelsen i Stockholm larmar om att det är svårt för personer med dagsersättning att klara sin egen och sina barns försörjning. Risken för exploatering av ukrainare är hög.
  2. Erbjud SFI i Stockholm. Stockholm stad måste börja erbjuda SFI för ukrainare. Personer över 16 år som har fått beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige. Språket är nyckeln in i samhället och för att få ett jobb. Då är det logiskt att det också får möjlighet att lära sig svenska. 39 av 290 kommuner ger SFI-undervisning till ukrainska flyktingar trots att de inte får något statligt stöd för att bedriva undervisningen. Stockholm borde vara en av dem. Bråk mellan staden och staten om vem som ska betala kan inte längre tillåtas stå i vägen för ukrainarnas svenskutbildning.
  3. Erbjud barnpassning. Möjligheten till barnpassning bör införas i samband med SFI-undervisningen. Då det huvudsakligen är kvinnor med barn som kommer till Sverige är tillgång till barnpassning en förutsättning för att svenskutbildning ska vara verklig möjlighet, inte bara en teoretisk rättighet. Samtidigt måste att möjligheten till förskola för ukrainska barn vara kvar så länge som det behövs.
  4. Ge ukrainska flyktingar rätt till skattefria inkomster. Omfattas man av massflyktsdirektivet och börjar jobba i Sverige ska man inte behöva betala full skatt. Vi vill antingen se ett grundavdrag på 100 000 kronor eller ett avskaffade av sociala- och arbetsgivaravgifter för ukrainska flyktingar. Då de omfattas av massflyktsdirektivet har de en väldigt begränsad rätt till svensk välfärd. Och flyktingar som inte tar del av den svenska välfärden fullt ut, ska inte heller behöva betala skatt till den full ut.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och framför allt är det uppenbart att vi kan göra mer, både i Sverige och Stockholm.

Nämnda personer

Karin Wanngård

Kommunstyrelsens ordförande (S) Stockholms stad, finansborgarråd Stockholms stad, ledamot i partistyrelsen (S)
Studier i personalvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00