Debatt

Fjellner (M): Upphovsrätt kan skyddas på ett bättre sätt

REPLIK. Risken är stor att plattformarna filtrerar bort mer innehåll än nödvändigt. Därför röstade jag emot direktivet om digital upphovsrätt, skriver europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M). 

Christofer Fjellner (M).
Christofer Fjellner (M). Foto: Peter Knutson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Jag är helt överens med Karsten Dyhrberg Nielsen och Stim om att den svenska ekonomin behöver skydd för intellektuell äganderätt, däribland genom en modern upphovsrätt. Men immaterialrätten innebär alltid en avvägning mellan intresset för ekonomisk ersättning för värdeskaparen och andra rättigheter som yttrandefrihet och näringsfrihet. De senare får inte inskränkas mer än nödvändigt.

Jag gör bedömningen att upphovsrättsdirektivet innebar inskränkningar som är för långtgående. Således röstade jag emot förslaget.

Filtrerar bort för mycket

Det är en självklarhet att kulturellt skapande ska ersättas proportionerligt. Journalister, filmmakare, skribenter, artister med flera ska få en ersättning som motsvarar det värde de skapar. Aktörer på internet ska inte kunna åka snålskjuts på kulturskaparnas bekostnad. Däremot anser jag att det slutliga direktivets bestämmelse om att plattformar har skadeståndsansvar för eventuellt upphovsrättsskyddat material är oproportionerligt.

Upphovsrättsdirektivet är inte första gången välmenande internetregler på EU-nivå riskerar att få oönskade konsekvenser.

Christofer Fjellner (M)., Europaparlamentariker.

Risken är stor att plattformarna överimplementerar bestämmelserna och filtrerar bort mer innehåll än nödvändigt, för att försäkra sig om att vara inom lagens råmärken. Eftersom mängden material som är upphovsrättsskyddat är stort och ingen plattform kan sluta avtal med alla upphovsrättsinnehavare finns det inget alternativ till att införa uppladdningsfilter.

Oönskade konsekvenser

Direktivet är fullt av oklarheter och bestämmelser som med stor säkerhet kommer att införas på olika sätt i olika medlemsstater. Tyvärr tror jag inte att frågorna kommer att lösas genom diskussioner med EU-kommissionen, utan i EU-domstolen. Upphovsrättsdirektivet är inte första gången välmenande internetregler på EU-nivå riskerar att få oönskade konsekvenser.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft för snart ett år sedan ledde till onödig byråkrati i både offentlig verksamhet och privata företag. Då ledde kombinationen av oklara bestämmelser och dyra böter vid regelöverträdelser till att företagen tog det säkra före det osäkra och lade enorma summor på jurister och IT-konsulter.

Röstade emot direktivet

Även om jag bryr mig om personlig integritet på internet valde jag att rösta emot GDPR. På samma sätt valde jag att rösta emot direktivet om digital upphovsrätt, inte för att jag är emot upphovsrätt, utan av övertygelsen att upphovsrätt kan skyddas på ett bättre sätt.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten: 

Stim: Tobé och Fjellner har fel om upphovsrätt

Nuvarande regler är 20 år gamla och har uppenbara brister som hämmar utvecklingen. En modern upphovsrätt krävs och Moderaterna borde stå upp för äganderätten, skriver Karsten Dyhrberg Nielsen, vd för Stim.


Nämnda personer

Christofer Fjellner

Förste vice ordförande (M) kommunstyrelsens Stockholms stad, oppositionsborgarråd Stockholms stad, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och ekonomi (Lunds uni. och Uppsala uni.)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget