Falsk Facebook-profil kan ge fängelse

BROTT. På onsdagen röstar riksdagen ja till att straffa den som kapar en annan persons identitet. Det nya brottet omfattar även den som utger sig för att vara någon annan, exempelvis på sociala medier.

I förra veckan gav ett enigt justitieutskott klartecken till regeringens förslag att införa ett nytt brott – olovlig identitetsanvändning – som kan ge fängelse i upp till två år. På onsdagen, den 18 maj, ska riksdagen rösta för de nya reglerna som ska träda i kraft den 1 juli i år.

Den nya brottet gäller då någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och på så sätt ge upphov till skada eller olägenhet för den personen.  

Grunden till de nya reglerna i brottsbalken är att dagens lagstiftning inte ger ett ordentligt skydd mot id-kapningar. Samtidigt är det lätt att få tillgång till andra människors namn, personnummer och andra uppgifter och sedan använda dem på ett sätt som får stora konsekvenser för den som drabbas, exempelvis genom att ta lån eller köpa varor i den andres namn.

Falska lån och konton

Regeringen har tidigare konstaterat att det nya brottet kan omfatta en rad olika gärningar: från att på sociala medier registrerar sig i någon annans namn och skapa ett falskt konto till systematiska intrång som leder till omfattande problem eller stor ekonomisk skada för brottsoffret.

Det nya brottet ska dessutom tas med i den lista över brott som kan utgöra olaga förföljelse, eller stalkning. Den som systematiskt ägnar sig åt identitetsintrång kan då dömas för olaga förföljelse – ett brott som ger maximalt fyra års fängelse.

Bakgrunden till de nya reglerna är en utredning som alliansregeringen tillsatte och som lämnade sina slutsatser i december 2013. Riksdagen har därefter tryckt på för att få en lag som kriminaliserar identitetsstölder.

Tidigare i våras röstade riksdagen för en uppmaning till regeringen att förbättra stödet till dem som drabbas av id-kapning. För den som får sin identitet kapad innebär det mycket jobb med att spärra uppgifter hos många olika aktörer. Riksdagen vill därför att regeringen ser till att en särskild portal på nätet inrättas dit de som drabbas av bedrägerier och identitetskapningar kan vända sig för att spärra sina identitetsuppgifter.

Forrige artikel Statens tjänstemän allt sjukare Statens tjänstemän allt sjukare Næste artikel Ekström: Vi minskar det kommunala självbestämmandet Ekström: Vi minskar det kommunala självbestämmandet