Efter Altingets avslöjande: Toppnamn visste inte om bredare SD-samarbete – EU-ministern svarar

Liberalernas EU-parlamentariker kräver att L-ledaren Johan Pehrson lägger fram allt underlag om samarbetet mellan regeringen och SD efter Altingets rapportering. EU-minister Jessika Roswall vill tona ner skillnaderna, men ger samtidigt andra besked än SD:s företrädare.

"Nu förefaller det som om allt är under förhandling," säger Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro.<br><br>
"Nu förefaller det som om allt är under förhandling," säger Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro.

Foto: Axel Adolfsson / Press. Emilie Gomez/European union 2020
Jacob Hederos

I den offentliga delen av Tidöavtalet framgår det att samarbetet mellan regeringspartierna och SD ska omfatta de ärenden som berör de samarbetsprojekt som partierna enats om. Men SD:s Martin Kinnunen uppger att samarbetet är bredare, och även omfattar ett antal frågor som inte direkt går att härleda ur avtalet.

Det bekräftas också av det samordningsdokument som Altinget rapporterat om.

I listan av EU-frågor som regeringen ska samordna med SD återfinns bland annat växtskyddsförordningen, naturrestaureringsförslaget, implementeringen av den uppdaterade Århuskonventionen, samt förslaget om samordning av vinter- och sommartider i unionen. Dessa har inte en tydlig koppling till Tidödokumentet. Orsaken är enligt Kinnunen nämligen en annan.

– Vi tog fram en lista i somras där vi plitade ner en massa pågående grejer som vi var intresserade av, säger Kinnunen till Altinget i en tidigare intervju.


Jag har inte kunnat beskriva det här korrekt, eftersom jag inte har varit informerad

Karin Karlsbro, EU-parlamentariker (L)
Denna information ska inte ha nått liberalernas Karin Karlsbro, som lagt mycket tid på att förklara formerna för samarbetet mellan SD och Liberalerna för den egna partigruppen. Där har det nämligen väckts röster för att utesluta partiet på grund av samarbetet med Sverigedemokraterna.

– Och jag har hävdat att EU-politiken inte ingår i avtalet förutom i de specifika frågor som vi känner till. Jag har inte kunnat beskriva det här korrekt, eftersom jag inte har varit informerad, säger hon till DN.

Förslagen som omfattas på pappret

Följande EU-ärenden samordnas med SD:s kansli, enligt det samordningsdokument som Altinget tagit del av.

• Migrations- och asylpakten; Asyl – och migrationshanteringsförordningen, Asylprocedursförordningen, Screeningsförordningen, Eurodac, Kopplingen mellan återtagandesamarbete och viseringsrestrektioner enligt artikel 25 i viseringskodexen,
revidering av ramdirektivet för laglig migration och revidering av direktivet för varaktigt bosatta. (JHA- Rådet för rättsliga och inrikesfrågor)
• MFF-revidering (GAC)
• Förläggning av SURE (Ecofin)
• Förslag till social klimatfond (Ecofin)
• Systemet för egna medel, inkl. tillhandlahållandeförordningen (Ecofin)
• CBAM samma gäller ETD (Ecofin)
• Förslag om nya egna medel (Ecofin)
• Revidering av förnybarhetsdirektivet
• Revidering av energieffektiviseringsdirektiv
• Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
• Det nya Bauhausdirektivet (EPSCO)
• ETD (Fit for 55) (Ecofin)
• Hållbar användning av växtskyddsmedel, översyn av direktivet (JoF)
• Ny rättsakt om bindande mål avseende restaurering av natur (Miljö)
• Utsläppsnormer för fordon (Miljö)
• Århuskonventionen (Miljö)
• Översyn av förordningen om utsläppsstansstandarder för utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Miljö)
• Översyn av LULUCF-förordningen (Miljö)
• Översyn av standarder för koldioxidutsläpp för tunga fordon (Miljö)
• Avskogningsförslaget (JoF)
• Framtidskonferensen (GAC)
• Initiativ om hållbar bolagsstyrning (KKR)
• Avskaffande av tidsomställning (TTE)

Karlsbro säger även till tidningen att hon har svårt att se var kopplingen till Tidöavtalet finns i de aktuella frågorna. Samtidigt befarar hon att det blir svårt att hålla fast vid ambitionen att driva en ambitiös EU-politisk agenda på bland annat miljöområdet.

– Vi hamnar i kollisionskurs i Europafrågorna, i flertalet värderingsfrågor och i miljöpolitiken. Därför ser jag det här samarbetet som väldigt problematiskt. I listan på ärenden som SD ska ha inflytande över ser jag inte kopplingen till Tidöavtalet, säger Karin Karlsbro till DN.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.