Dokument visar: Samordningskansliernas tunga roll i Regeringskansliet

Tidöpartiernas samordningskanslier får en viktig roll den kommande mandatperioden. Alla politiska ärenden ska samordnas och det är också samordningen som ska godkänna förslagen innan de hamnar på regeringens bord.

De fyra Tidöpartierna har varsitt samordningskansli i Regeringskansliet. SD deltar i samordningsmöten när Tidöavtalets punkter behandlas, men får också insyn i arbetet på departementen.
De fyra Tidöpartierna har varsitt samordningskansli i Regeringskansliet. SD deltar i samordningsmöten när Tidöavtalets punkter behandlas, men får också insyn i arbetet på departementen. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Johan Manell Miranda Olsson

Ett stort genomslag för den egna migrations- och rättspolitiken, presidieposter i riksdagens utskott och tjänstemän i Regeringskansliet. Det var några av skälen till att Sverigedemokraterna, Sveriges andra största parti, släppte fram en M-KD-L-regering.

Först när sakhandläggaren eller statssekreteraren på ett samordningskansli gett klartecken får ett ärende sättas på ärendeförteckningen.

Nu kan Altinget avslöja formerna för den samordning som ska ske mellan de fyra samarbetspartierna. I ett dokument från statsrådsberedningen som Altinget tagit del av framgår det att samordningskanslierna får avgörande inflytande över hela beslutsprocessen:

”Alla ärenden som politiskt binder regeringen ska samordnas, oavsett vilken formell status ärendet har”. Det står vidare att ”samordningen alltid ska ha godkänt det slutliga förslaget till regeringsbeslut”.

Sverigedemokraterna deltar vid möten där Tidöavtalets innehåll behandlas, men det är upp till samordningskanslierna att gemensamt avgöra vilka frågor som omfattas av avtalet och den information som då ska delas med partiet.

Dokumentet tydliggör att nästan alla beslut behöver passera partiernas samordningskanslier. Det är ”först när sakhandläggaren eller statssekreteraren på ett samordningskansli givit klartecken” som ett ärende hamnar på ärendeförteckningen inför regeringens sammanträden.

Dokumentet sätter också tydligt stopp för olika sätt att kringgå samordningen: