Debatt

Djurens rätt: Tio prioriteringar för ett stärkt djurskydd

Djurskyddsföreskrifterna utgår inte från varje djurindivids behov – utan i stället utifrån miniminivån av vad djurfabrikerna kan göra för att tillgodose några få aspekter av djurens behov utan att det kostar för mycket, skriver Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Sverige bör avveckla all pälsdjursfarmning – däribland minkfarmar, skriver debattören.
Sverige bör avveckla all pälsdjursfarmning – däribland minkfarmar, skriver debattören.Foto: Patric Söderström/TT
Camilla Bergvall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Är du också trött på slaktskandaler, plågsamma djurtransporter och trånga burar? Med en ny regering, och fyra år framför oss att bidra till förändring, hoppas Djurens Rätt att det kan bli skillnad på riktigt. Men för att det ska ske krävs politisk handlingskraft och att djurskyddet prioriteras högre. Djurfabriker kommer inte fasas ut av sig självt. Det kommer alltid finnas de som gör djur illa för ekonomisk vinning, om vi inte säkerställer att djurskyddslagen efterlevs genom skarpare föreskrifter.

Låt djurskydd ta plats

En första prioritet för den nya regeringen bör vara att se till att djurskyddet får ta mer plats i politiken och att det tydliggörs var ansvaret ligger. En djurskyddsminister och en ny ansvarig myndighet behövs för att se till att djurskyddslagens skrivningar blir verklighet.

Pälsdjursfarmerna brister i minkarnas möjlighet till naturligt beteende, hönorna kan inte röra sig obehindrat i burarna och bedövningsmetoder som är vanliga idag utsätter djur för onödigt lidande och obehag. Det är tre exempel på hur den svenska djurskyddslagens paragrafer misslyckas med att skydda djuren – paragrafer som ännu inte lett till förändring i praktiken. Det är också tre av de frågor som flera andra länder i EU har kommit längre än oss i. Sverige är inte bäst på djurskydd, och vi får skämmas i internationella sammanhang när det framkommer att exempelvis minkfarmerna fortfarande finns kvar här.

En djurskyddsminister och en ny ansvarig myndighet behövs för att se till att djurskyddslagens skrivningar blir verklighet.

Tio prioriteringar

Djurens Rätt har tagit fram tio prioriterade frågor som bedöms vara djurskyddsmässigt mest effektiva, men också möjliga att genomföra under kommande mandatperiod:

  1. Alla hönor ska vara frigående
  2. Avveckla pälsdjursfarmningen
  3. Fasa ut koldioxidbedövningen av grisar inför slakt och ta fram effektivare bedövningsmetoder
  4. Gör Sverige till en ledande nation i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder
  5. Ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök
  6. Ersätt koldioxidbedövningen vid slakt av fiskar med bättre bedövningsmetoder
  7. Halvera köttkonsumtionen inom offentlig sektor till 2030
  8. Likvärdiga konkurrensvillkor för växtbaserad mat som för animaliska produkter
  9. Minska storskaligheten på Sveriges djurfabriker genom att införa tak på antal individer
  10. Prioritera djurskyddet högre och tydliggör var ansvaret ligger, genom att tillsätta en djurskyddsminister och djurskyddsmyndighet

Djuren behöver en röst

Ett tips från oss, som arbetat med frågorna sedan 1882, är att utgå från punkt 10 för att underlätta arbetet. I dag ligger ansvaret för djurskyddet på Näringsdepartementet och därunder Jordbruksverket, vilket innebär ett dubbelt ansvar. De måste ta hänsyn till både djurfabrikernas vinstintressen och djurens rätt att skyddas från onödigt lidande. Resultatet blir ofta att djurskyddsföreskrifterna inte utgår från varje djurindivids behov – utan i stället utifrån miniminivån av vad djurfabrikerna kan göra för att tillgodose några få aspekter av djurens behov utan att det kostar för mycket.

Djuren behöver en röst i politiken, en röst som talar för dem i beslut som berör dem. Det behövs en minister som kan driva djurskyddsfrågor utan att sitta på dubbla stolar.

Fler än 35 000 personer är eniga och vill se en djurskyddsminister i Sveriges regering enligt den namninsamling som nyligen avslutades. Om vi börjar där så kommer fler möjligheter för ett starkare djurskydd skapas. Djurens Rätt ser fram emot en mandatperiod där fler beslut är på djurens sida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00