Analys av 
Anders Gustafsson

Demokrativillkor, mediestödsutredning och nya lagars förutsebarhet

Kritiken mot de föreslagna demokrativillkoren för civilsamhälle och trossamfund har vissa beröringspunkter med kritiken mot förslagen i mediestödsutredningen. Det handlar bland annat om att nya lagar bör vara proportionerliga och konsekvenserna förutsebara.

Foto: Marko Säävälä/TT
Anders Gustafsson

Regeringen fattade i slutet av juli beslut om propositionen ”Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället”, och inte mycket talar nu för att den ska stoppas i riksdagen.

En av de svåra avvägningarna har gällt vem som ska anses som företrädare för organisationer och samfund. Om en företrädare bryter mot demokrativillkoren kan det drabba en hel organisation, även om kulturministern flera gånger har försäkrat att den undantagsregel som finns i propositionen ska förhindra oproportionerliga straff.   

Men hade de politiska partierna fått behålla sitt stöd om de hade bedömts enligt de föreslagna demokrativillkoren? En färsk rapport om högerextremister på partiernas vallistor gör att frågan kanske inte är fullt så långsökt som den först kan verka.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00