Debatt: Svenska företag måste bidra när biståndet minskar

DEBATT. Många fler riskerar att dö av hunger än av coronaviruset. Samtidigt beräknas Sveriges bistånd minska med över tre miljarder när vår BNI nu sjunker. Företag bör bidra till att rädda liv när biståndet inte räcker till, skriver biståndsorganisationen We Effect tillsammans med nio företag och organisationer.

Coronapandemin sprids nu med alarmerande framfart i bland annat Afrika och Latinamerika. Utegångsförbud och reserestriktioner drabbar människor svårt. I Guatemala hissar familjer vita flaggor utanför sina hus som ett rop på hjälp: vi har ingen mat. I Zimbabwe riskerar en redan allvarlig matbrist att leda till svältkatastrof. 

FN varnar för att vi riskerar den allvarligaste matkrisen i världen på 50 år och en halv miljard människor kan hamna i fattigdom. FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, har rapporterat om den globala effekten på både anställda och företag: Fyra av fem anställda i världen har påverkats av coronakrisen.

Minska med tre miljarder

Coronakrisen har blottlagt en global sårbarhet som drabbar alla – individer såväl som företag runt om i världen. Att det svenska biståndet samtidigt beräknas minska med över tre miljarder nästa år är en fråga om liv och död för tusentals människor i sårbara länder.

På olika nivåer

Omfattande stödpaket till näringslivet i Sverige och EU är nödvändiga för att vår ekonomi ska återhämta sig. Lika nödvändiga är satsningar i de utvecklingsländer som inte själva har kraft att lyfta sig ur krisen. Det svenska näringslivet bör ta sin del av ansvaret för att se till att stödet till de allra svagaste räcker till.

Det kan ske på olika nivåer. Globalt gäller det att värna frihandel och värdekedjor som ger arbete och välfärd i alla delar av världen. Men också att ta ansvar för hållbarhet och för Agenda 2030 med de 17 globala målen för planetens överlevnad.

Genom att bygga upp infrastruktur som mer tåligt kan etablera en säker matproduktion kan svenska företag bidra till lokal utveckling. Ett konkret exempel är att satsa på småföretag i kooperativ form, för att öka långsiktigheten, kompetensuppbyggnaden och ansvarstagandet. Det kan vara kaffebönders kooperativa företag i Latinamerika, men det kan även vara hållbara småföretag i Sverige.

Uppmaning till svenska företag

Sveriges näringsliv måste också hjälpa människor i övriga världen att överleva krisen. We Effect inleder nu en satsning för coronakrisens offer tillsammans med våra medlemsorganisationer och andra företag och organisationer med en bakgrund i den svenska kooperationen.

Vi kallar satsningen för #StarkareTillsammans. Genom stöd till livsmedelsproduktion och småskaliga bönder i sårbara länder vill vi stärka människors rätt att äta sig mätta och deras möjligheter att klara sig igenom den nuvarande krisen – och stå starkare rustade för nästa.

Vi uppmanar andra svenska företag att kliva fram och berätta vad de gör för att bygga en bättre värld efter krisen. Vi hoppas och tror att det görs mycket. Kanske kan vi tillsammans bidra till att effekterna inte blir alltför kännbara när tre miljarder i svenskt bistånd riskerar att gå förlorade nästa år. Tusentals liv står på spel i den pågående matkrisen i spåren av corona.

Företagens ansvar

Det går inte längre att bedriva affärer långsiktigt utan att också ta hänsyn till människor och vår planet. Hållbarhet måste bli det nya "business as usual". Svenska företag har en lång tradition av att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Det är något vi kundägda företag är särskilt stolta över, men det gäller även många andra.

Coronakrisen gör att företagens ansvar och roll som samhällsbyggare är viktigare än någonsin. Krisen är också en chans för svenska företag att visa att de är en aktör att räkna med när världen ska återhämta sig och samtidigt bli mer hållbar efter coronakrisen. Företag, människor och planeten – vi vinner alla på att tillsammans göra världen mindre sårbar.


Jenny Kowalewski
Vd, Coompanion
Magnus Johansson
Vd, Coop Sverige
Ylva Wessén
Vd, Folksam
Mikael Åbom
Vd, Fonus
Anders Lago
Förbundsordförande, HSB
Lars Ericson
Vd, Konsumentföreningen Stockholm
Lotta Folkesson
Ordförande, LRF Västerbotten
Johanna Frelin
Vd, Riksbyggen
Erica Lundgren 
Vd, OK Västerbotten och representant, OK-föreningarna
Anna Tibblin
Generalsekreterare, We Effect

Forrige artikel LR: Utredningen missar unik möjlighet – ta tag i fifflet LR: Utredningen missar unik möjlighet – ta tag i fifflet Næste artikel Doroteas KSO: Sänk kommunalskatt i småkommuner genom extra statsbidrag Doroteas KSO: Sänk kommunalskatt i småkommuner genom extra statsbidrag
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.