Debatt

Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

DEBATT. I de nordligaste länen finns det en stor elproduktion och kapacitet att förse nya verksamheter med energi – utan att det påverkar befintligt näringsliv. Det skriver fyra aktörer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

"Elintensiva verksamheter har potential att utvecklas till en ny svensk basindustri, tack vare riklig tillgång till grön och förnyelsebar energi."
"Elintensiva verksamheter har potential att utvecklas till en ny svensk basindustri, tack vare riklig tillgång till grön och förnyelsebar energi."Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jörgen Eriksson
Vd, Invest in Norrbotten
Aurora Pelli
Enhetschef för Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
Fredrik Blom
Manager, Business Region Mid Sweden, Jämtland Härjedalen
Mikael Aamisepp
Verksamhetschef, High Coast Invest, Västernorrland


Massmedia har under hösten granskat etableringarna av stora datacenter i Sverige de senaste åren. Röster har höjts och ifrågasatt om resurserna dessa verksamheter kräver, främst i form av energi, kan motiveras av den tillväxt de genererar i form av arbetstillfällen och andra positiva kringeffekter.

Vi som arbetar med elintensiva etableringar i Sveriges nordligaste regioner hävdar att datacenter och elintensiva industrier kan bidra till såväl tillväxt och samhällsutveckling som ett mer hållbart samhälle – men bara om de placeras på rätt platser.

Förnybar energi och stabilt elnät

I Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har vi i över ett decennium arbetat för att attrahera elintensiva etableringar. Det handlar om datacenter, men också om industrier som producerar batterikomponenter, vätgas och biobränslen. Verksamheter som är helt nödvändiga i det digitaliserade och hållbara samhälle vi vill skapa.

Här måste investeringsfrämjandet kroka arm med Svenska kraftnät, Energimyndigheten, elnätsbolagen och regeringen för att skapa drivkrafter så att företagen hittar rätt.

I våra regioner finns unika och gynnsamma förutsättningar för sådana verksamheter. Avgörande för exempelvis Northvolts etablering i Skellefteå och Facebooks etablering i Luleå har varit att regionen kunnat erbjuda en stor produktion av förnybar energi, ett stabilt elnät, närhet till naturresurser som malm och skog samt stora markområden som passar verksamheterna.

Stor elproduktion i norr

Framförallt är det alltså tillgången till grön och förnyelsebar energi som är intressant i sammanhanget. I många områden i södra Sverige finns inte utrymme för ytterligare större anslutningar i elnäten. Etableringar av elintensiva verksamheter riskerar därför att skapa ytterligare kapacitetsbrist. Det finns flera exempel där befintligt näringsliv, som en följd av elintensiva etableringar, inte kunnat växa och öka sin produktion.

I våra nordligaste län råder motsatta förhållanden. Med vår stora elproduktion har vi en helt annan kapacitet att förse verksamheterna med energi utan att det påverkar befintligt näringsliv. En placering nära produktionen är också smart ur ytterligare ett hållbarhetsperspektiv: Transporten av el medför nämligen en så kallad transmissionsförlust, vilket innebär att elen tappar i kvalitet i transporten till landets sydliga delar.

Hjälp företag att hitta rätt

Det finns alltså skäl att hålla med Mikael Odenberg, Svenska kraftnäts förre generaldirektör, när han ifrågasätter att stora elintensiva verksamheter förläggs där det saknas kapacitet i elnäten. Detta kan dock vara svårt att se för ett utländskt bolag som lockas av närheten till storstäderna och inte är medveten om de skilda geografiska förutsättningar som råder i Sverige.

Här måste investeringsfrämjandet kroka arm med Svenska kraftnät, Energimyndigheten, elnätsbolagen och regeringen för att skapa drivkrafter så att företagen hittar rätt.

För norra Sverige kan elintensiva verksamheter bli en viktig tillväxtmotor. Etableringar av nya industriverksamheter ger inte bara värdefulla arbetstillfällen, de bidrar även till nya forskningsområden för universitet och etableringar av nya forskningscenter. Dessutom ser vi följdetableringar och nya klusterbildningar.

Hållbar användning av landets resurser

Energiminister Anders Ygeman (S) har varit tydlig med att regeringen inte vill stötta etableringar i geografiskt olämpliga områden. Han anser att samhället i stället bör ”styra de här anläggningarna till där det finns kapacitet” (Aftonbladet den 6/10). Det är även vårt budskap, som representanter för investeringsfrämjandet i landets norra regioner.

Styr de elintensiva verksamheterna till norra Sverige – där tillgången till el är god. Elintensiva verksamheter har potential att utvecklas till en ny svensk basindustri, tack vare riklig tillgång till grön och förnyelsebar energi. Vi bör inte försumma möjligheten att attrahera sådana verksamheter. Fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter kommer i förlängningen alla till godo.

Elintensiva verksamheter i norra Sverige är inget som missgynnar de mer tätbefolkade regionerna i söder. Tvärtom, det är en strategisk och hållbar användning av landets resurser.

Nämnda personer

Mikael Odenberg

Senior rådgivare Karolinska institutet
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm, Reservofficersexamen (1976), Försvarshögskolans chefskurs (Försvarshögskolan1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00