Debatt

Debatt: Kina krossar Hongkongs självstyre

DEBATT. När Kina bryter avtalet om Hongkongs speciella status, bryter de samtidigt ned sin egen trovärdighet. Som nordiska parlamentariker kommer vi att stå samlade mot angrepp på folks frihet, skriver Kerstin Lundgren (C) och Fredrik Malm (L) tillsammans med politiska representanter från Norge, Danmark och Finland. 

Demonstranter i Hongkong som protesterade över ökat inflytande från Fastlandskina 2019.
Demonstranter i Hongkong som protesterade över ökat inflytande från Fastlandskina 2019.Foto: Moa Kärnstrand/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Trine Skei Grande
Partiledare, Venstre, Norge
Morten Østergaard
Partiledare, Radikale Venstre, Danmark
Kerstin Lundgren (C)
Utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet, Sverige
Fredrik Malm (L)
Utrikespolitisk talesperson, Liberalerna, Sverige
Mats Löfström
Medlem av riksdagen, Svenska folkpartiet, Finland


Kommunistregimen i Peking har infört en ny säkerhetslag i Hongkong. Denna handling avskaffar demokratin i Hongkong och är ett klart brott mot avtalet som garanterar Hongkongs självstyre. Kinas löftesbrott får konsekvenser för landets ställning i världen. Som nordiska parlamentariker kommer vi att stå samlade mot kommunistregimens angrepp på folks frihet.

När Kina bryter avtalet om Hongkongs speciella status, bryter de samtidigt ned sin egen trovärdighet. Under lång tid har Peking försökt att framställa sig som försvarare av en multilateral regelbaserad världsordning. De har bidragit till FN:s fredsbevarande insatser och har bidragit till att finansiera FN-systemet, när andra har dragit sig ur. På samma sätt som i Hongkong eftersträvar kommunistpartiet också mer makt över det internationella systemet. Detta kommer vara ett före, och ett efter, och det kommer att få konsekvenser för Kinas internationella ställning.

Hongkong-avtalet: Grundbulten

Kina har länge haft usla meriter när det kommer till mänskliga rättigheter. En miljon uigurer sitter i "omskolningsläger" i Kina, Tibet är fortsatt olagligt ockuperat och nu avskaffas även rättsstaten i Hongkong. Under tiden undrar 23 miljoner taiwaneser vad detta betyder för dem. Hongkong-avtalet är hela grundbulten i "En stat, två system"-konceptet, som de flesta länder i världen accepterar. Hongkong är lackmustestet för "ett land, två system". Detta test visar om vi kan lita på internationella avtal med Xi Jinpings Kina.

Vi måste stå enade

Samtidigt som utvecklingen går i fel riktning i Peking, märker vi i Norden ständigt fler försök att utöva press mot våra enskilda länder. En dag kräver de att böcker tas bort från ett lokalbibliotek i Norge. En annan gång hotar de med konsekvenser för att PEN i Sverige ger Tucholsky-priset till den svenska medborgaren Gui Minhai. Det finns otaliga exempel på hur Xi Jinping försöker strypa yttrandefriheten i Norden och Europa. Står vi samlade kan vi ändra detta beteende. Därför uppmanar vi till ett mer bindande och stadigt samarbete i Norden, och i Europa, när det gäller relationen till Kina.

 Kinas löftesbrott får konsekvenser för landets ställning i världen.

2008 utmärkte sig Kina med uppköp av kritisk infrastruktur och samhällsbärande funktioner. Nu ser det ut som de vill upprepa sitt framgångskoncept, i Norge bland annat genom det partiella uppköpet av Norweigan. 5G-utbyggaren Huawei har kunnat bjuda under andra leverantörer tack vare kinesiskt statsstöd. Vi vill som folkvalda försäkra oss om att viktig infrastruktur måste uppfylla högsta säkerhetsstandard. Ingen ska låta sig luras av konstigt låga utbyggnadskostnader. 5G är samhällets nya digitala ryggrad och infrastrukturen kan inte kontrolleras av en auktoritär stat som bryter mot internationella avtal.

Logiken undermineras

Situationen i Taiwan har bara blivit mer prekär sedan Xi kom till makten i Peking. Peking har ökat patrulleringen av Taiwansundet och Beijing försökte få sin egen presidentkandidat vald i Taiwan. När en ny president valdes i huvudstaden Taipei försökte Kina utmanövrera den liberala presidentkandidaten Tsai Ing-wen för att mana väg för en mer välvilligt inställd kandidat från nationalistpartiet, KMT. Om Hongkongs självständighet faller är vi bekymrade över vad som sker med Taiwan. Hela premissen för västs närmanden i Taiwanfrågan har varit "ett land, två system". Om denna princip utmanas i Hongkong underminerar det hela logiken i att betrakta Taiwan som en del av Kina.

Hoppet försvinner

Vi har länge hoppats att Kina skulle utvecklas i en mer liberal och öppen riktning. Vår önskan var att Kina skulle inta sin rättmätiga plats i det internationella systemet. Att landet skulle utvecklas inom ramen för den regelbaserade världsordning som formats. Med Kinas agerande i Hongkong försvinner detta hopp. Dessvärre har Kina under Xi Jinping rört sig stadigt i en allt mer auktoritär riktning – både hemma och i världen. Det är på tiden att Norden och EU vidtar åtgärder för att bemöta Kina som en tydlig systemrival.

Nämnda personer

Fredrik Malm

Riksdagsledamot (L), ordförande i utbildningsutskottet, andre vice partiordförande, skolpolitisk talesperson
Statskunskap, historia och nationalekonomi (Stockholms uni. och Uppsala uni. 1999)

Kerstin Lundgren

Tredje vice talman, riksdagsledamot (C), utrikespolitisk talesperson
Fil. Kand. i statsvetenskap (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00