Debatt: Dags för ett modernt statsskick

DEBATT. Monarki är oförenligt med demokrati och jämlikhet. Vi bör snarast avskaffa statschefens åtalsimmunitet och bekännelsetvång, skriver sju riksdagsledamöter från S, MP, L, C och V. 

Hillevi Larsson (S)
Yasmine Bladelius (S)
Rasmus Ling (MP)
Lina Nordquist (L)
Niels Paarup-Petersen (C)
Johanna Jönsson (C)
Mia Sydow Mölleby (V)
Riksdagsledamöter


Sverige är ett föregångsland inom jämlikhet där framgång bygger på individens egna meriter. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter på tvåtusentalet.

Fördjupa demokratin

Vår nuvarande regeringsform är snart 50 år gammal. När den infördes var det en reform som fördjupade den svenska demokratin genom att begränsa monarkens makt. Det är återigen dags att se över grundlagen och ta ytterligare ett steg för att stärka den svenska demokratin.

Utreda monarkin

Det vore olyckligt om Sverige tillät statschefsämbetet att gå i arv till ännu en generation. Vi skulle då riskera att hamna i en situation där den nya statschefen kan inneha positionen i ytterligare 40 år innan det återigen är dags för nästa generation att ta vid. Därför anser vi att en utredning om monarkin måste tillsättas snarast.

En utredning som syftar till att omedelbart åtgärda de största bristerna rörande statsskicket, men som också presenterar en färdplan mot en övergång till republik med en demokratiskt vald statschef. En lämplig tidpunkt för en övergång till republik vore då vår nuvarande kung antingen avlider eller abdikerar.

Skydd mot korruption 

De största demokratibristerna som snarast bör åtgärdas är ett avskaffande av statschefens åtalsimmunitet, ett avskaffande av bekännelsetvånget samt att införa ett kontrollsystem för hov- och slottsstaten som motsvarar det som våra statliga myndigheter lyder under.

Riksrevisionen bör utses som granskningsinstans för den offentliga verksamhet som omfattar utövandet av statschefsämbetet.

Genom att avskaffa statschefens åtalsimmunitet så skyddar vi ämbetet från korruption samtidigt som vi skapar möjligheter för ansvarsutkrävande från innehavaren av landets högsta offentliga ämbete. Om Carl Gustaf Bernadotte bryter mot lagen som privatperson så måste han kunna lagföras.

"Ska förkasta muslimer och judar"

Idag står det skrivet i grundlagen att statschefen ska bekänna sig till den rena evangeliska läran, och att den som inte gör det inte heller kan vara statschef. Detta strider mot den religionsfrihet som råder i Sverige, och som enligt Europakonventionen räknas som en mänsklig rättighet.

Att kungen enligt lag ska vara en renlärig lutheran betyder också att han ska förkasta muslimer och judar. Det rimmar mycket illa med den samlande funktion som kungahuset säger sig ha i tvåtusentalets Sverige.

Säkerställa rättssäkerhet

Kravet på insyn i kungliga hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet ligger i linje med de system som redan finns för all statlig verksamhet i Sverige. Genom att låta Riksrevisionen granska offentlig verksamhet kan vi säkerställa ett rättssäkert och ändamålsenligt utövande. Det är en viktig pusselbit i arbetet mot korruption och en av de saker som gör Sverige till en välfungerande demokrati.

Öppna ögonen

Sverige är ett modernt land som på många sätt ses som ett föredöme när det kommer till jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi kan inte längre blunda för det faktum att vårt statsskick representerar motsatsen till många av de värderingar som vi förknippas med.

Demokrati och mänskliga rättigheter kommer inte gratis, det är någonting vi alltid måste sträva mot. Därför anser vi att det är av stor vikt att vi så snart som möjligt kan presentera en färdplan mot ett modernt statsskick.

Forrige artikel IOGT-NTO: Vi litar på att Systembolaget sköter sitt uppdrag IOGT-NTO: Vi litar på att Systembolaget sköter sitt uppdrag Næste artikel Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna
 • Rapportera

  Tarmo Lindhol · Pensionär

  Kunga Huset står _inte_ för demokrati... :-)

  https://sventycker.wordpress.com/2019/04/23/ja-men-varfor/
  Aftonbladet ägnar i dag ett helt uppslag åt Silvia Sommerlaths äldre bror Ralfs heroiska insats när han 1945 hjälpte familjen Sommerlath (Silvia var då 3 år) att fly från Tyskland och återvända till Brasilien. Men Aftonbladet ”glömmer” att berätta varför Walther Sommerlath kände sig tvungen att fly Tyskland med sin familj efter att Nazistväldet i Tyskland fallit samman.
  Kungakrona

  Låt oss därför ta och fundera över några händelser. Efter Första Världskrigets slut emigrerade familjen Sommerlath till Brasilien från Tyskland. 1933 tog Nazisterna makten i Tyskland. Året efter, 1934, gick Walther Sommerlath (Silvias pappa alltså) med i Nazistpartiets utlandsavdelning i Brasilien. 1939 återvände Walther Sommerlath till det nu Naziststyrda Tyskland genom att göra en bytesaffär med den tyska judiska affärsmannen Efim Wechsler. Wechsler tog över Sommerlaths plantage i Brasilien och kunde därmed lämna ett Tyskland där judiska affärsmän var på väg att få yrkesförbud. Walther Sommerlath tog över Wechslers verkstadsindustri i Tyskland. Detta utan att några pengar bytte ägare. Ett år efter detta lämnade Efim Wechsler tillbaka plantagen till familjen Sommerlath i Brasilien utan att några pengar bytte ägare. 1939 inleddes också Andra Världskriget.

  Walther Sommerlath bytte 1940 inriktning på fabriken från att tillverka elektroniska produkter till att bli en krigsindustri som tillverkade detaljer till pansarfordon, transportvagnar utan motorer, finmekanik och optik samt gasmasker och filter till sådana. 1943 föddes Silvia Sommerlath, senare svensk drottning med namnet Silvia Bernadotte.

  1944 bombades fabriken av de Allierades bombflyg. Den 8 maj 1945 kapitulerade Nazityskland och familjen Sommerlath känner sig alltså tvingade att under dramatiska omständigheter fly Tyskland tillbaka till Brasilien.

  Gå med i Republikanska Föreningen. Detta kostar bara 200 kronor till plusgiro 114 96 91-6.

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Varken monarki eller president!

  Avskaffa monarkin utan att ersätta den med en president! Den representation som kungahuset idag utför kan lätt ersättas med andra (mer eller mindre etablerade) representanter för landet.

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.