Debatt

De vill skolan väl, men gör den till slagträ och strategi

S har hakat upp sig på vinstfrågan. Borgerliga partier vill att vinstuttag ska villkoras med hög kvalitet, men ordet kvalitet är oftast bara en talepunkt utan definition. Alla pratar om reformer, men förslagen är kosmetiska. Det är hög tid för en bred, partiövergripande skolberedning, skriver Linnea Lindquist, rektor och partipolitiskt oberoende skoldebattör. 

En enskild huvudman får ersättning baserat på kommunens kostnad för skolbibliotek och tillagningskök även om de saknar eget tillagningskök och skolbibliotek, skriver debattören.
En enskild huvudman får ersättning baserat på kommunens kostnad för skolbibliotek och tillagningskök även om de saknar eget tillagningskök och skolbibliotek, skriver debattören.Foto: Christine Olsson/TT
Linnea Lindquist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi är inne i slutspurten av valrörelsen. Den 11 september väljer svenska folket vilka som ska leda landet de kommande fyra åren. Jag beklagar att partierna inte har satt skolfrågan högst på den politiska dagordningen i valrörelsen.

Socialdemokraterna har hakat upp sig på vinstfrågan. Borgerliga partier vill att alla skolor ska vara bra skolor och att vinstuttag ska villkoras med hög kvalitet. Politiker från alla partier säger att de vill reformera skolsystemet, men många av förslagen som presenterats innebär kosmetiska förändringar. 

Skolan görs medvetet till slagträ

Sverige har en tradition av brett politiskt samarbete i frågor som till exempel försvarspolitik och pensionssystemet där vi har en försvarsberedning och en pensionsgrupp som arbetar långsiktigt och partiövergripande. Syftet är att skapa långsiktighet, enighet och stabilitet i stället för politisk konflikt.

Skolsystemet brottas med stora problem men de politiska lösningarna lyser med sin frånvaro.

Samtidigt som det råder konsensus om att skolan är ett grundläggande fundament och en garant för att Sverige även i framtiden ska vara en demokrati och en kunskapsnation, behandlar politikerna skolan som ett slagträ. Alla partier lyfter fram hur viktig skolan är för elever, familjer och för samhället. Trots det är skolan ett uttalat konfliktområde och det är en medveten politisk strategi.

Stötande ersättningssystem

Jag har en liberal grundsyn på skola och samhälle och utifrån det perspektivet är det djupt stötande att vi har ett skolsystem som inte är kompensatoriskt i sin konstruktion samtidigt som vi har omfattande skolsegregation. Det är djupt stötande att enskilda huvudmän får ersättning för ett ansvar de inte har – och för en verksamhet de inte bedriver.

Enskilda huvudmän får ersättning för kommunens genomsnittskostnad per elev trots att de har färre skolbibliotek, färre specialsalar, egna tillagningskök och lägre andel fast anställd elevhälsa jämfört med kommunerna. En enskild huvudman får ersättning baserat på kommunens kostnad för skolbibliotek och tillagningskök även om de saknar eget tillagningskök och skolbibliotek. De får ersättning utifrån kommunens snitt på behöriga lärare och antal elever i klasserna trots att de har lägre andel behöriga lärare och större klasser. Detta skapar ett garanterat överskott.

Kvalitet reduceras till talepunkt

Frågan om grundskolans finansiering splittrar partierna snarare än enar och förlorarna är de elever som valt att genomföra sin grundskoleutbildning i en kommunal skola. Alla politiker säger att alla skolor ska vara bra skolor men ingen kan definiera vad en bra skola är. Det finns inte någon gemensam definition på vad kvalitet är, vilket gör att begreppet reduceras till en talepunkt.

Skolsystemet brottas med stora problem men de politiska lösningarna lyser med sin frånvaro. I våras lade regeringen fram blygsamma lagrådsremisser som skulle ha börjat lösa problemet med det orättvisa skolvalet och problemet med grundskolans finansiering. Oppositionen valde att inte ta ansvar och röstade ner dem. Skolan blev återigen en politisk konfliktyta där debatten handlade om förslag som inte existerar snarare än skolans verkliga problem.

Hög tid för bred politisk samling

Det behövs bred politisk samling över tid för att börja lösa skolans problem. Det är hög tid att införa en bred, partiövergripande skolberedning under nästa mandatperiod. Politiker i alla partier behöver kliva upp ur skyttegravarna och börja förhandla fram en långsiktig och hållbar skolpolitik. 

Vi som arbetar i skolan behöver arbetsro och långsiktighet för att kunna utföra vårt arbete.
Om inte politikerna börjar ta ansvar under nästa mandatperiod kommer skolans problem att förvärras ytterligare och de som förlorar på det är eleverna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00