De får Sveriges första utbildning i civilsamhällesvetenskap

Regeringen ger Ersta Sköndal Bräcke högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap. ”Det är fantastiskt. Den är Sveriges första utbildning i sitt slag och det här innebär också att civilsamhällesvetenskap formellt inrättas som ett akademiskt ämne,” säger professor Magnus Karlsson.

Foto: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Anders Gustafsson

Universitetskanslersämbetet har tidigare tillstyrkt högskolans ansökan, och nu har regeringens formellt fattat beslutet.

– Ersta Sköndal Bräcke högskola har en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med nära anknytning mellan forskning och utbildning. Utbildningen blir ett välkommet tillskott och kan bidra till fortsatt utveckling av civilsamhällesfrågor inom akademin i stort, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Magnus Karlsson som förestår Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola säger att de första kandidaterna teoretiskt skulle kunna vara klara 2025-2026.

– Utbildnings- och kursplan finns. Nu har vi rättigheterna men finansieringen återstår. Vi har förhoppningar om att det ska gå att lösa på ett smidigt sätt, säger han till Altinget.

Kommer man att kunna läsa in en master hos er framöver?

– Vi har i dag masterrättigheter inom socialt arbete med inriktning mot civilsamhälle. Just nu är det så att man kan gå vidare och ta en masters i ett annat ämne, men på sikt vill vi ha utbildningsrättigheter i civilsamhällesvetenskap på alla nivåer. Det här är ett steg i rätt riktning.

– Vi har redan nu en forskarutbildning med inriktning på civilsamhälle, så där finns redan en möjlighet till påbyggnad.