Debatt

Cuf: Elevhälsan måste omfatta ungas psykiska hälsa

DEBATT. Ökad stress på grund av skolarbete är en bidragande faktor till elevernas psykiska ohälsa. Det är dags att införa psykiska hälsokontroller i skolan, skriver Centerpartiets ungdomsförbund.

Vi menar att oavsett om en elev har fysiska, psykiska eller sociala problem ska elevhälsan vara en möjlig plats att vända sig till, skriver debattörerna.
Vi menar att oavsett om en elev har fysiska, psykiska eller sociala problem ska elevhälsan vara en möjlig plats att vända sig till, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Caroline von Seth
Utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf)
Eva Mörtsell
Första vice ordförande samt socialpolitisk talesperson, Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf)

Nästan 50 procent av dagens 15-åringar upplever någon form av symptom på stress eller psykisk ohälsa. Andelen unga som upplever detta har fördubblats sedan mitten på 1980-talet. Det uppger Folkhälsomyndigheten (FMH) angående psykisk ohälsa bland barn och unga.

Vidare menar FHM att en stor del av bakgrunden till detta läge grundar sig i brister i skolan. Situationen för Sveriges unga är riktigt allvarlig. Det är dags för den svenska skolans elevhälsa att börja ta tag i problemet med psykisk ohälsa.

Skolarbete och betygsättning

En av de stora bidragande faktorerna är, enligt eleverna själva, skolarbete. En stor del av Sveriges elever uppger att de känner sig stressade i och med skolarbetet och betygsättningen.

Det är oacceptabelt att elever mår så pass dåligt över skolan och skolarbete som de gör i dag.

Caroline von Seth och Eva Mörtsell, Centerpartiets ungdomsförbund

De internationella skolundersökningarna Pisa och Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) visar att skolprestationerna under perioden 1995–2012 försämrades. Politiken och skolan måste ta tag i dessa problem omgående. Både för elevernas, skolprestationers och hälsas skull.

Inför psykiska hälsokontroller

Centerpartiets ungdomsförbund föreslår därför att det ska införas återkommande psykiska hälsokontroller i skolan, i form av att eleverna enskilt får möta elevhälsan för att samtala om deras psykiska mående.

Eva Mörtsell och Caroline von Seth.
Eva Mörtsell och Caroline von Seth.
Foto: Centerpartiets ungdomsförbund

Detta skulle leda till att eleverna dels får en tydlig plats att vända sig till när de mår psykiskt dåligt, dels att elevhälsan och skolan får en tydlig överblick rörande elevernas psykiska ohälsa. Utöver detta bidrar sådana hälsokontroller till att psykisk ohälsa normaliseras och att stigmat suddas ut.

Vi menar att oavsett om en elev har fysiska, psykiska eller sociala problem ska elevhälsan vara en möjlig plats att vända sig till. Deras ansvar är därmed att ge det stöd som varje enskild elev behöver.

Krävs tydligt helhetsansvar

Vi i Cuf anser även att Sverige borde följa Skottlands-modellen (getting it right for every child), som syftar till att skolan och Socialtjänsten respektive vården bör arbeta tätt ihop för att effektivisera i de fall en elev mår dåligt. Detta skulle hindra risken att problemen växer och situationen förvärras.

Detta innebär att det på varje skola ska finnas en ansvarig som ser till att elever inte bollas runt mellan olika instanser.

Oacceptabelt läge

Kort sagt, det krävs kraftiga åtgärder för att bemöta den problematik vi står inför i och med den växande psykiska ohälsan – framför allt i skolsammanhang. Det är oacceptabelt att elever mår så pass dåligt över skolan och skolarbete som de gör i dag.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00