Christer Nylander om att utreda folkbildningen: ”Blir en balansgång”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterade under torsdagen regeringens särskilda utredare för folkbildningen, Christer Nylander (L). ”Folkbildningens fria och frivilliga karaktär ska vägas mot behovet från politikens sida, att se till så att skattepengar används rätt”, säger Nylander.

Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Christer Nylander har lång erfarenhet, bland annat från utbildningsutskottet, och som nuvarande ordförande i kulturutskottet. Han ställer dock inte upp i höstens riksdagsval.

– Regeringen kunde knappast ha hittat en lämpligare utredare, säger Studieförbundens nytillträdde ordförande Johan Fyrberg till Altinget.

Christer Nylander får ett brett uppdrag:

Han ska presentera slutbetänkandet den 19 februari 2024.

Båda berömde under presskonferensen folkbildningen för dess historiska insatser under demokratins framväxt i Sverige och för dess nuvarande insatser till exempel vid kriser och för integration.

– Det finns ett återkommande behov av att se över mål, syften och indikatorer så att de ska vara relevanta, sade Anna Ekström under presskonferensen.

Därefter lyfte hon frågan om fusk och felaktigheter, främst inom studieförbunden.

– Jag kan inte nog betona att fusk inte hör hemma i folkbildningen eller någon annanstans där man uppbär samhällets förtroende att förvalta skattepengar.

Kommer utredningen även att titta på självförvaltningsmodellen?