Centerkvinnorna: Kommunerna bör ta sitt ansvar så färre kvinnor dör av våld

DEBATT. Förra året dödades 22 kvinnor av sin partner i Sverige. Centerkvinnorna kräver att frågan prioriteras på samtliga politiska nivåer så att inte en enda kvinna till dör, skriver Centerkvinnorna.

Sofia Jarl (C)
Förbundsordförande Centerkvinnorna
Helena Vilhelmsson (C)
Riksdagsledamot och vice ordförande Centerkvinnorna


Den 25 november är det 20 år sen FN instiftade den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, men dagen är lika aktuell i dag.

Flickor drillas tidigt att se sig om i mörkret och att alltid ha en nyckel redo i sin hand på vägen hem från bussen. Att ständigt vara på sin vakt för att potentiella faror (läs män) lurar i mörkret. Men faktum är att de faror som lurar mest är de som finns inom hemmets fyra väggar.

Stort mörkertal

Enligt FN utsätts en av tre kvinnor i världen för våld under sin livstid. Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem.

Enligt Brottsförebyggande rådets kriminalstatistik dödades 22 kvinnor av sin partner under 2018. Det är 67 procent av samtliga kvinnor som fallit offer för dödligt våld. Motsvarande siffra för män är 5 procent.

Många kvinnor anmäler inte att de blir misshandlade. Det finns också ett stort mörkertal när det gäller rapportering av våld mot äldre kvinnor, ett resultat av att forskning om våld mot äldre kvinnor faller mellan två forsknings- och kunskapsområden.

Kostar samhället miljarder 

Att utsättas för våld i en nära relation innebär stora och ibland livslånga trauman för den våldsutsatta kvinnan och de barn som bevittnar våldet. Behoven av skydd är alarmerande.

Antalet boendenätter för kvinnor och barn på kvinnojour har ökat med 65 procent sedan 2012, från 40 dygn 2012 till 66 dygn 2018 enligt Unizons Kvinnofridsbarometer 2019.

Mäns våld mot kvinnor kostar samhället över 13 miljarder kronor per år enligt en uträkning gjord av nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson. Arbetet för att öka kvinnors trygghet och frihet har pågått i decennier. Men det finns mycket kvar att göra.

Mer behöver göras

Frågan måste prioriteras högre. Vi strävar efter ett jämställt samhälle och för att uppnå det måste mäns våld mot kvinnor upphöra. Flera viktiga steg behöver tas.

1. Det är nödvändigt att finansiering av tjej- och kvinnojourer stärks ytterligare och på längre sikt, utöver det som januariavtalet säkerställt.

Kvinnojourerna utför en stor del av arbetet som är kommunernas ansvar. Trots detta avslår en del kommuner ansökningar om medel till tjej- och kvinnojourer. Det leder till att jourerna tvingas neka kvinnor hjälp. Kommuner behöver i högre utsträckning samverka med och stödja organisationer som arbetar våldsförebyggande och med stöd till våldsutsatta.

2. De våldsutsatta kvinnorna behöver få ett samlat bemötande var de än bor i Sverige, för att enklare kunna söka och få hjälp ut ur destruktiva förhållanden. I dag tvingas den våldsutsatta besöka flertalet ställen för att kunna få hjälp och tvingas på så sätt berätta sin historia om och om igen. Samverkan mellan myndigheter är också av vikt för att snabbare få fatt i brottsmisstänkta.

3. Arbetssituationen och kunskapen måste förbättras för professionen som tar emot våldsutsatta kvinnor. Många kommuner har fortsatt svårt att rekrytera socialsekreterare och en hög arbetsbelastning ger också hög personalomsättning vilket förvärrar situationen ytterligare. 

De som blir lidande är de i behov av hjälp. Det är en ohållbar situation. Likaså behöver Polismyndighetens resurser säkerställas för det viktiga polisiära arbetet mot brott i nära relation.

4. Det är centralt att det våldsförebyggande arbetet trappas upp. Både generella och specifika satsningar från kommunal till nationell nivå, i offentlig som privat sektor behövs för att bekämpa den skeva vålds- och machokultur som råder.

Vi måste bli bättre på att prata med barn och unga om hur vi beter oss mot varandra och vikten av att respektera människovärdet, såväl på nätet som i det riktiga livet. Att utreda hur pornografins påverkar vårt sätt att se på relationer och sexualitet är ett nödvändigt steg att ta.

Vidare ska personer med våldsproblem, som inte är dömda, ges möjlighet till vård och behandling. Centerpartiets förslag att kriminalisera kontrollerande beteende får också betydelse för kvinnor som befinner sig i destruktiva förhållanden. Det sänder en viktig signal om att kvinnan inte är en ägodel.

Rätt till frihet

Vårt mål inom Centerkvinnorna är en nollvision för våld i nära relationer och sexualiserat våld. För att nå dit måste alla samhällsnivåer samverka och insatser riktas såväl mot våldsutsatta kvinnor, som mot förövarna. Det handlar i grund och botten om jämställdhet och kvinnors rätt till frihet.

Forrige artikel SD: Den feministiska regeringen skyddar inte kvinnor SD: Den feministiska regeringen skyddar inte kvinnor Næste artikel S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN