Calmfors tror att det krävs skattehöjningar

ÅTGÄRDER. Lars Calmfors anser att politiken behöver lägga en tydlig plan för att få ner den svenska skuldkvoten efter coronan. Samtidigt tror han att höjda skatter är oundvikliga.

Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, har synpunkter på hur Sverige bör agera i finans- och penningpolitiken när krisen är över.

På lång sikt tror Calmfors att det kommer att bli nödvändigt att öka skattekvoten genom skattehöjningar.

– Trenderna i befolkningssammansättningen, att vi vill ha högre standard i välfärdstjänsterna och att vi ska satsa mer på försvaret gör att jag har svårt att se hur vi ska kunna undvika en viss höjning av skattekvoten, säger han.

Att det skulle gå enbart genom ökad sysselsättning håller han inte för sannolikt.

– Realistiska bedömningar av vilken sysselsättningsuppgång som är möjlig talar för att det inte räcker.

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik. Där ger Calmfors också sin syn på Riksbankens roll, överskottsmålet och vägen tillbaka till skuldankaret. Skatteexperten Åsa Hansson berättar om vad hon vill se i en skattereform. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Tidigare utskottsordförande avliden Tidigare utskottsordförande avliden Næste artikel Överblick: Krav på högskoleprov och besked om Preemraff efterfrågas Överblick: Krav på högskoleprov och besked om Preemraff efterfrågas
  • Rapportera

    Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

    Har vi inte befriat oss från skatter?

    Enligt Riksbanken kan staten låna hur mycket pengar som helst av sig själv och bankerna tillverka pengar genom att trycka på en knapp. Varför måste vi då höja skatterna eller ens ha dem kvar?