Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner

INTERVJU. Olle Burell (S) menar att Stockholm satsar mycket på skolan för elever som behöver extra stöd. Men kommunens pengar försvinner till friskolor och mindre ambitiösa grannkommuner.  

Olle Burell är Skolborgarråd, Stockholm stad, och styr den i Sverige i särklass största huvudmannen för skolan. Han har en stor budget, men brottas med flertalet av de problem som finns i resten av landet. Segregation, utanförskap, många nyanlända elever som kommit in i skolsystemet relativt sent. I samma kommun finns också landets mest välmående områden, en rik flora av friskolor, samt en rörlighet och valfrihet bland eleverna som saknar motstycke i resten av landet.

Burell är upprörd med dagens system för skolpeng. Ett system som han tror att Skolkommissionen delvis kan rätta till. Stockholms skolbudget läcker till grannkommuner och friskolor.

– Stockholms kommun väljer att omfördela stora summor pengar utifrån socioekonomisk bakgrund. Vi omfördelar 13 procent av grundskolebudgeten. Det är över en miljard kronor om året. Det är en kraftig omfördelning. Med dagens system måste vi fördela även det socioekonomiska tillägget på samma sätt som resten av skolpengen.

Vill bestämma själv

Burell tycker att kommunen själv skulle få bestämma hur de pengarna används.

Nu anser han att friskolor etablerar sig i närheten av, men inte i, socioekonomiska svaga områden och lockar över elever från området, men inte de elever som verkligen behöver de extra pengarna.

– Skolor försöker plocka russinen ur kakan genom att få del av den extra skolpengen från oss men erhålla elever som inte är i behov av de extra pengarna.

Burell ser att pengarna i stället kan gå till vinst för friskolan, eller går till skolor i grannkommuner som inte har lika hög skolpeng.

– Pengar vandrar iväg över kommungränsen, kanske till en kommun som inte har de extra pengarna för att de snålar eller inte tycker att det är viktigt. Det skulle vara en hygienfaktor att vi fick behålla våra pengar.

Läs hela intervjun på Altinget Utbildning

 

 

Forrige artikel Avdrag för fackföreningsavgift återinförs Næste artikel Det här vet vi om budgeten Det här vet vi om budgeten