Jaara Åstrand:

Jaara Åstrand: "Lärarkåren skulle slå bakut"

SKOLREFORMER. Lärare ska inte tvingas in i ett system där deras kompetens externbedöms och sorteras. Det anser Lärararförbundet som hoppas att professionsprogrammet som Skolkommissionen föreslår leder till kontinuerlig kompetensutveckling driven av lärarna själva.