Carlgren:

Carlgren: "oacceptabelt agerande"

FORSKNING. Pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren och Mats Tegmark, Högskolan Dalarna, är kritiska till hur regeringen agerar i projektet om praktiknära forskning. Pengarna borde varit öppna för alla lärosäten att konkurrera om anser de.