Tillitsreformen breddas till staten

Tillitsreformen breddas till staten

STYRNING. Tillitsdelegationen med Laura Hartman i spetsen ska nu se till att införa tillitsbaserad styrning även inom statliga myndigheter.