EMA-beslut omgärdas av storpolitik

EMA-beslut omgärdas av storpolitik

KRITERIER. EU-länderna är djupt oense om vart EU:s läkemedelsmyndighet och Europeiska bankmyndigheten ska flytta, när de två myndigheterna lämnar London.