Svällande kansli tar hand om allt färre beslut

Svällande kansli tar hand om allt färre beslut

FÖRVALTNING. De senaste 20 åren har antalet medarbetare på Regeringskansliet ökat trots att regeringsbesluten minskat. Förklaringen är att kansliet biträder regeringen i dess övriga verksamhet mer.