Oro för att EU konkurrerar med Nato

Oro för att EU konkurrerar med Nato

FÖRSVAR. EU-länderna bygger ut samarbetet i försvarspolitiken. I oppositionen finns farhågor för att EU går mot en försvarsunion – en oönskad väg eftersom det är Nato som ska sköta det europeiska försvaret.