Ris och ros till förslag mot narkotikadödlighet

Ris och ros till förslag mot narkotikadödlighet

MISSBRUK. Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens förslag för att få ner narkotikadödligheten får mycket ros från civilsamhället – och en del ris. Uppfattningen om vad som egentligen ligger bakom de höga dödstalen bland svenska missbrukare skiljer sig åt mellan organisationerna.