Alliansen enig om låglönejobb

Alliansen enig om låglönejobb

ARBETSMARKNAD. De borgerliga vill införa inträdesjobb där nyanlända och lågutbildade unga jobbar 70 procent av tiden och får utbilda sig resten av tiden.