Svagt stöd för mediers kamp mot public service

Svagt stöd för mediers kamp mot public service

MEDIER. De privata mediebolagen känner sig hotade av att public service-företagen är offensiva i sin nyhetsrapportering på nätet och på Facebook. Men flertalet politiker menar att public service har rätt att vara där mediekonsumenterna är.