Om Altinget: rikspolitik

Altinget Rikspolitiken bevakar politiken i Sverige och EU och skriver om allt som leder fram till nya lagar i Sverige - från att regeringen tillsätter en utredning till att riksdagen fattar beslut. Det innebär att vi bevakar, skriver om och har tabeller och sammanställningar om:

  • När regeringen tillsätter en utredning eller ändrar instruktionen till utredaren för en befintlig utredning (kommittédirektiv).
  • När en utredning (SOU eller DS) är klar.
  • När regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen (proposition).
  • När riksdagen fattar ett beslut som innebär en lagändring.

Ofta skriver vi artiklar i ytterligare steg i beslutskedjan som:

  • Remissvar från myndigheter och andra organisationer
  • Lagrådsremisser
  • Lagrådsyttranden
  • Utskottens förslag till riksdagsbeslut

Vi presenterar allt detta i raka nyheter, fördjupningar, analyser och intervjuer. Vi skriver även om mycket annat intressant i politiken. Dessutom erbjuder vi massor av information om vad som händer i den politiska världen: personnyheter, kalendarium och tabeller för den som vill orientera sig i den politiska labyrinten.

Förutom att webbplatsen uppdateras flera gånger om dagen samlas nyheterna i nyhetsbrev. I dessa ser du allt som lagts ut på webbplatsen sedan föregående nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer minst två gånger per vecka, onsdagar och fredagar. Därtill kommer ”Veckans överblick” på måndagar. Här framgår vad som händer under veckan inom den svenska rikspolitiken och inom EU. Vanligtvis är det så många nyheter på Altinget.se att vi sänder ut nyhetsbrev dagligen.

Altinget.se ingår i AB Altinget Sverige. Systerbolaget i Danmark har bedrivit initierad journalistik om politik i 17 år och är Danmarks största politikredaktionen.

Redaktion finns på Vasagatan i Stockholm, se vidare kontaktinformation.

Prenumerationstjänst och administration finns i Köpenhamn, se vidare kontaktinformation.

Har du nyhetstips eller vill skicka pressmeddelanden till Altinget.se maila oss på red@altinget.se

 

Forrige artikel Lägre valdeltaganden i EU-val Næste artikel Tröstlös diplomati om beslagtagna barnböcker Tröstlös diplomati om beslagtagna barnböcker