Bah Kuhnke utesluter inte EU-kvot på Netflix

KULTUR. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) håller dörren öppen för en EU-kvotering av streamingtjänster. Kommissionens förslag måste sättas i en svensk kontext, säger hon.

Svenska kulturarbetare måste få möjlighet att visa upp sina alster, anser kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Svenska kulturarbetare måste få möjlighet att visa upp sina alster, anser kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Bild: Altinget
Mattias Croneborg

Altinget skrev tidigare i veckan om att EU-kommissionen vill tvinga streamingtjänster som Netflix att erbjuda mer europeiskt innehåll och föreslår en kvot på minst 20 procent. Det är en idé som kulturministern inte avfärdar.

– Det är ett förslag som vi ska sätta i en svensk kontext. Jag är väldigt mån om det svenska innehållet och den svenska kulturen och att alla olika verksamheter och aktörer på den svenska marknaden som är kulturarbetare också i någon form får en möjlighet att konkurrera och visa sina alster.

Vill inte vara för principfast

Bah Kuhnke vänder sig inte heller mot tillvägagångssättet att kvotera material.

– Som statsråd och som del av regeringen kan man inte vara för principfast mot olika former av förslag som kommer. Vi måste sätta det i en svensk kontext, säger hon.

Enligt EU-kommissionen så investerar europeiska tv-stationer cirka 20 procent av sin omsättning i att producera originalinnehåll, medan de så kallade on demand-tjänsterna bara lägger ner 1 procent. Med en minimikvot för europeiskt innehåll vill kommissionen säkerställa att de nya digitala aktörerna i långt högre grad bidrar till att stödja europeisk film- och tv-produktion. 

Nästa steg är att få förslaget genom ministerrådet och EU-parlamentet. Den svenska regeringen intar en avvaktade position till de tidigare planerna på en revidering av direktivet.

Danmark avfärdar förslaget

I Danmark har kulturministern Bertel Haarder (Venstre) en betydligt mer avvisande inställning till förslaget än sin svenska kollega.

”Jag går in för en mer positivt orienterad lösning, som kan främja den europeiska film- och tv-produktionen, hellre än att gå kvotvägen. Det kan man göra på flera sätt, bland annat med samarbete och co- produktioner över europeiska gränser och med hjälp av modern språkteknik, som kan säkerställa att verk på olika språk når ut i hela Europa”, skrev han tidigare i ett mejlsvar till Altingets danska redaktion.

Dokumentation

M: Regeringen har svängt om kvoter

KULTUR. Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsutskottet, anser att den svenska hållningen hittills har varit nej till kvoterat innehåll för tv och filmer. Han är kritisk till att regeringen och kulturminister Alice Bah Kuhnke nu har bytt fot.

Kommissionens förslag

Förslaget gäller en revision av direktivet om audiovisuella medietjänster från 2010 (medietjänstdirektivet).

Syftet är att uppnå bättre balans i de regler som gäller för traditionella tv-företag, leverantörer av video-on- demand och videodelningsplattformar, särskilt när det gäller skydd av barn. Förslaget är också tänkt att stärka EU:s kulturella mångfald, säkra oberoende för tillsynsmyndigheterna och ge tv-företag mer flexibilitet vad gäller reklam.

Konsekvensen väntas bli bättre ekonomi för medietjänstleverantörer, primärt tv-stationer – och därmed ökad kapacitet för att investera i audiovisuellt innehåll.

Direktivet ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna verkligen är oberoende gentemot regeringar och näringsliv, och att de kan spela sin roll så optimalt som möjligt genom att se till att de audiovisuella medierna handlar i tittarnas intresse. I EU-lagstiftningen kommer det att fastställas vilken roll gruppen av europeiska tillsynsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, som består av 28 nationella tillsynsmyndigheter på det audiovisuella området, kommer att spela. Gruppen kommer att utvärdera uppförandekoder och vara rådgivande gentemot kommissionen.

Mer europeiskt kreativt innehåll: I dag investerar europeiska tv-stationer cirka 20 procent av sin omsättning i originalinnehåll, medan samma siffra för leverantörer av on demand-tjänster är mindre än 1 procent. Kommissionen vill att tv-stationerna fortsättningsvis ska öronmärka minst halva sändningstiden för europeiska program och den vill tvinga leverantörer av on demand-tjänster att säkerställa att minst 20 procent av innehållet i deras kataloger är europeiskt. I förslaget slår man också fast att medlemsstaterna kommer att kunna uppmana leverantörer av on demand-tjänster i respektive land att bidra finansiellt till europeiska produktioner.

Mer flexibilitet för tv-stationerna: Tittare som störs av för mycket tv-reklam ska kunna byta till reklamfria online-erbjudanden som inte fanns för tio år sedan. De uppdaterade reglerna på det audiovisuella området tar denna och andra nya realiteter i beräkning. Det uppdaterade direktivet ger tv-företagen större flexibilitet vad gäller när de får visa reklam – det samlade taket på 20 procent av sändningstiden får vara kvar mellan klockan 7 och klockan 23, men i stället för den nuvarande regeln om 12 minuter per timme införs en regel som tillåter tv-stationerna att välja när reklamen ska visas under dagen.

Tv-företag och leverantörer av on demand-tjänster kommer också att få större flexibilitet i användningen av produktplacering och sponsorer, samtidigt som tittarna måste bli informerade om det.


Nämnda personer

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i statsvetenskap (Stockholms uni., 2003)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget