Både S och M vill satsa på idrott i utsatta områden

Socialdemokraterna lägger ett förslag liknande det som Moderaterna lanserade i början av månaden: Skjut till mer resurser till idrotten i utsatta områden. Därmed bör detta ha goda chanser att bli konkret politik – oavsett vem som leder en regering efter valet.

Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Förslaget fanns med i det tiopunktsprogram mot segregation som idrottsminister Anders Ygeman och partisekreterare Tobias Baudin presenterade under måndagen.

Hur mycket pengar det rör sig om eller vilka aktiviteter har de inte preciserat.

– Man kan tänka sig ett högre aktivitetsstöd i utsatta områden, man kan också tänka sig att ha speciella stöd för ledarrekrytering till de här områdena, säger Anders Ygeman till Altinget.

– Vi har sett kommuner som delfinansierar ledare i idrottsrörelsen och gör aktiviteter i samband med skoldagens slut, och sedan kan fortsätta att driva idrottsaktiviteter i föreningens egen regi. Men jag vill föra ett samtal med idrottsrörelsen om hur man effektivast stödjer dem.

Så det här är mer en inriktning än ett preciserat förslag?

– Ja. Vi säger att vi ska höja anslagen till idrotten och vi menar att det är speciellt angeläget i de utsatta områdena. Så vi har med oss några idéer till bordet, men vi vill också höra idrottsrörelsens idéer så att vi inte gör det här på egen hand, säger Anders Ygeman.

Den 3 augusti presenterade Moderaterna 52 punkter för att förebygga kriminalitet. Deras idrottsförslag lyder som följer:

”Ett särskilt idrottslyft för utsatta områden. Alla ungdomar behöver tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Föreningslivet och idrotten är viktiga aktörer som göra stora insatser, även i brottsförebyggande syfte. Moderaterna vill rikta särskilda satsningar mot idrottsprojekt i de områden som polisen anser som särskilt utsatta och i störst behov av en meningsfull och strukturerad vardag.”

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson välkomnar utvecklingen.