Debatt

KD: Äldres livskvalitet måste väga tyngre än politisk prestige

Vi är övertygade om att alla länets 26 kommuner är villiga att göra ett nytt försök med kommunalisering av hemsjukvården, skriver Désirée Pethrus och Erik Slottner (KD), som lovar nya försök med förhandlingar efter valet. 

Foto: Kristdemokraterna
Désirée Pethrus
Erik Slottner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Två tjänster, två huvudmän och två uppsättningar personal som går om varandra i ett och samma hem. Så ser situationen för hemsjukvården och hemtjänsten ut i Stockholms län, till skillnad från i resten av Sverige, där hemsjukvården är en kommunal angelägenhet.

Den ineffektiva ordning som råder i Stockholms län tjänar varken de äldre eller samhället på.

I Stockholms län har regionen ansvaret för hemsjukvården, som kan omfatta medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad. Hemtjänsten hör, liksom överallt annars, till det kommunala området och bistår med service och personlig omvårdnad i den äldres bostad.

Alltför många besök

Som det är nu ger ansvarsuppdelningen mellan hemtjänst och hemsjukvård upphov till alltför många besök hos äldre, något som en sammanslagning kan avhjälpa.

I dag kan en undersköterska från hemtjänsten hjälpa den äldre med morgonbestyren för att sedan efterträdas av en undersköterska inom hemsjukvården. Både den kommun- och regionanställda har dock kompetens att utföra samtliga uppgifter som det handlar om.

Bättre kvalitet med kommunaliserad hemsjukvård

Den ineffektiva ordning som råder i Stockholms län tjänar varken de äldre eller samhället på. Om kroppsnära omvårdnad och vård i stället samlas under kommunen, kan en undersköterska utföra såväl omvårdnad som – på delegation – basal sjukvård.

För de äldre blir resultatet högre kvalitet, genom färre besök och ökad personalkontinuitet. Den ökade kontinuiteten kan också ge de anställda en bättre helhetsbild av vilka behov den äldre har, medan mycket tid och pengar sparas genom samordningen.

Genom en kommunalisering av hemsjukvården knyts dessutom så kallade paramedicinska yrken – som arbets- och fysioterapeuter – tydligare till hemtjänsten. Därmed kan hemtjänsten bli mer engagerad i vardagsrehabiliteringen, så att förmågor och funktioner som annars skulle gå förlorade på grund av otillräcklig aktivitet bevaras längre upp i åldrarna.

KD vill återuppta förhandlingarna

Sedan ädelreformen 1992, som möjliggjorde för kommuner att ta över hemsjukvården, är Stockholms län det enda län där regionen inte kunnat komma överens med kommunerna om hur ett avtal ska se ut. Senast det skedde en förhandling, 2018, strandade den i sista stund på grund av enstaka kommuners missnöje med skatteväxlingen.

För Kristdemokraterna i Region Stockholm och i Stockholms stad väger äldres livskvalitet tyngre än politisk prestige. Vi vill därför återuppta förhandlingen efter valet, så att kommunerna kan få ansvar för hela sjukvårds- och omvårdnadskedjan.

Vi är övertygade om att alla länets 26 kommuner är villiga att göra ett nytt försök med kommunalisering av hemsjukvården. Det är hög tid att skapa ett sammanhållet system som gynnar alla inblandade parter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00