Arbetsförmedlingen bemöter kritiken från civilsamhället

Arbetsförmedlingens (AF) överdirektör Lars Lööw svarar på den kritik som flera idéburna aktörer framför i Nods lägesbild. ”För mig och för Arbetsförmedlingen är de idéburna aktörerna viktiga för att helheten ska fungera. Men vi har haft och har utmaningar kring hur vi ska få till samarbetet i den nya miljön.”

Foto: Rosie Alm
Anders Gustafsson

I Nods lägesbild framför en rad organisationer inom civilsamhället kritik mot vad de uppfattar som försämringar på arbetsmarknaden, sedan den reformering av AF som var en konsekvens av Januariavtalet 2019 började genomföras.

Deras målgrupper som står långt från arbetsmarknaden hamnar mellan stolarna. Organisationerna själva har sett hur deras möjligheter att bidra har försämrats.

– Samtidigt behöver man nog också se att det är flera saker som har hänt som påverkar relationen mellan Arbetsförmedlingen och de idéburna aktörerna. Inte bara reformeringen av AF, säger Lars Lööw till Altinget.

Vad mer har påverkat?

– Det är strategiska val på myndigheten, det är våra ekonomiska förutsättningar. Pandemin påverkade beslutsfattandet. Vi har också EU:s konkurrenslagstiftning och statsstödsregler. Allt detta påverkar möjligheten för oss att hitta vägar fram.

– Därför känns det bra att vi skrivit en överenskommelse om hur vi ska komma vidare. För två år sedan pekade de idéburna aktörerna ut sex områden där man ville formulera om samarbetet med staten där arbetsmarknaden var ett område. Ett av medskicken till oss på arbetsförmedlingen var: Bygg en struktur för samverkan och prova att göra det i samarbete med Fremia, och det har vi gjort.

En del idéburna aktörer upplever inte att de tas på samma allvar som de privata?

– Jag kan inte ta bort deras upplevelse, men jag tycker att förutsättningarna för att lösa frågor har blivit bättre, i och med det sättet vi har tagit tag i frågan på.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.