Debatt

Med ökad oro kring Östersjön måste Kustbevakningen stärkas

I det spända säkerhetsläget omkring Östersjön är det absolut nödvändigt med en Kustbevakning som kan agera snabbt och kraftfullt, skriver Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust.

Kustbevakningens förmåga behöver återställas, och det är ett långsiktigt arbete som måste till. Politiken måste agera nu.
Kustbevakningens förmåga behöver återställas, och det är ett långsiktigt arbete som måste till. Politiken måste agera nu.Foto: Fredrik Persson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige befinner sig i ett sårbart och utsatt läge. Detta blev extra tydligt vid explosionerna på Nord Streams gasledningar i slutet av september och Kustbevakningen har sedan dess bevakat platserna dygnet runt.

I det spända säkerhetsläget omkring Östersjön är det absolut nödvändigt med en Kustbevakning som kan agera snabbt och kraftfullt, men på grund av den ansträngda personalsituationen på myndigheten befarar vi från fackförbundet TULL-KUST att gränsen snart är nådd för vad organisationen mäktar med.

Våra beräkningar för budgetprocessen 2021 visade att det saknas minst 200 operativa kustbevakare i myndigheten

Det saknas kustbevakare

Våra beräkningar för budgetprocessen 2021 visade att det saknas minst 200 operativa kustbevakare i myndigheten, men givet det kraftigt försämrade omvärldsläget menar vi att det, för att uppnå en långsiktigt hållbar organisation, behövs så många som 400 nya kustbevakare för att organisationens alla uppdrag ska kunna utföras.

Kustbevakningens grunduppdrag är brett och komplext och kombinationstanken som ligger till grund för utformningen av hela myndighetens verksamhet är central. Det innebär att beredskapen för miljöräddningstjänst till sjöss kombineras med andra insatser kring till exempel brottsbekämpning i syfte att optimera resurser. Kustbevakningen har därför ett nära samarbete med flera andra myndigheter som till exempel Polisen, Tullverket och Havs- och vattenmyndigheten som är beroende av att Kustbevakningen har förmåga att utföra sitt uppdrag.

2019 undertecknades till exempel en överenskommelse som reglerar förutsättningarna för Försvarsmaktens utnyttjande av Kustbevakningen vid höjd beredskap eller krig. Det innebär att under höjd beredskap eller krig ska personal och materiel ur Kustbevakningen ställas till Försvarsmaktens förfogande för övervakning, transporter och andra uppgifter. Kustbevakningen ska också vid begäran bistå Försvarsmakten. Denna samverkan är viktig och senare i år ska en ny överenskommelse slutas mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Det är oroväckande att Kustbevakningen, med många viktiga uppdrag som är helt avgörande för Sveriges säkerhet, har en så ansträngd situation att två samtidiga incidenter kan innebära att det inte finns personal till båda. Från fackförbundet TULL-KUST:s sida oroas vi över Kustbevakningens faktiska förmåga att hedra överenskommelsen med Försvarsmakten, då det sedan flera år råder stor brist på operativ personal. Situationen är så ansträngd att en enda sjukskriven eller vabbande kustbevakare kan innebära att Kustbevakningens fartyg inte kan lämna kaj.  

2021 släppte vi rapporten Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen. Redan då varnade vi för att situationen för myndigheten var mer än ansträngd. Under 2022 har ytterligare tvåviktiga variabler adderats: Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa och omkring Östersjön som ställer fler krav på den redan pressade myndigheten samt vår ansökan om NATO-medlemskap.  

Det saknas konkreta förslag

Samtliga riksdagspartier är överens om att vi behöver satsa på försvaret av Sverige. Överenskommelsen med Försvarsmakten innebär att både det civila och det militära försvaret kan kräva Kustbevakningens medverkan i händelse av höjd beredskap eller krig, och då vi nu är NATO invitees har hotet mot Sverige ökat ytterligare, liksom förväntningarna på svensk förmåga som blivande NATO-medlem.

Det ansträngda läget och larmen om en mycket pressad verksamhet till trots, saknas fortfarande konkreta förslag för hur Kustbevakningen långsiktigt ska stärkas.

Sveriges kustbevakare sätter stor ära i sitt arbete och gör varje dag enorma insatser. Genom övertid och en flexibel inställning ser de till att täcka upp och rycka in när det behövs, men det går inte att blunda för att Kustbevakningen, som redan har en utmaning när det gäller att uppfylla sitt grunduppdrag, skulle få svårt att klara av ytterligare uppgifter utan ökade resurser.

Kustbevakningens förmåga behöver återställas, och det är ett långsiktigt arbete som måste till. Politiken måste agera nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget