Bättre läsförmåga: ”Politikerna har bidragit”

PEDAGOGIK. Sveriges fjärdeklassare gör en rejäl uppryckning i läsförmåga. Politikerna har sått och nu skördas resultaten av detta, menar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

På tisdagen presenterades den fjärde undersökningen av läsförmåga, PIRLS, bland elever i årskurs fyra. Undersökningen är en internationell studie som görs vart fjärde år. Sedan 2001 har resultatet för de svenska eleverna dalat. Men nu har det vänt och det med besked, så att man åter är på samma nivå som när Sverige var med första gången i undersökningen 2001.

– De satsningar som vi har gjort i svensk skola och som Skolverket är ansvariga för har börjat ge resultat. Det har politikerna bidragit med, säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, till Altinget.

Har en grund

Vad vill du se ytterligare för åtgärder från politikerna?

– Kanske ska vi hålla fast vid det vi gör.  Vi ska utveckla det. Vi behöver arbetsro, långsiktighet och helhetsperspektiv.  Nu har vi grunden för att bygga vidare, säger Fredriksson.

Han lyfter framför allt satsningen Läslyftet som bidragande till de högre resultaten. Men Fredriksson ser också en annan sak som kan bidra till förbättringen.

– Skolorna i dag har bättre system för att följa elevernas utveckling. Redan från dag ett måste man ha koll på elevernas läsutveckling eftersom det är så avgörande. Om de inte kan lära sig läsa och skriva så kommer de inte att klara övriga skolarbetet.

 

Läs hela artikeln på Altinget Utbildning. Teckna gratis ej bindande provabonnemang här.

 

,

Forrige artikel Politisk enighet: Rör inte 4-procentsspärren Politisk enighet: Rör inte 4-procentsspärren Næste artikel Statsvetare menar att KD ligger bäst till av ”krispartierna” Statsvetare menar att KD ligger bäst till av ”krispartierna”