Myndighetschef avgår i protest

ARBETE. Lena Adamson, Skolforskningsinstitutets chef, har begärt entledigande från sitt uppdrag. Skälet är bristande stöd från regeringen för institutets verksamhet.

Lena Adamson har under en längre tid kritiserat regeringen för att inte använda Skolforskningsinstitutets resurser på ett effektivt sätt.

För ett par veckor sedan vädrade hon sitt missnöje i en intervju med Altinget.

– Om vi inte får en utökning kommer vi inte kunna ha en utlysning 2019 eftersom projekten löper på tre år och innevarande årsbudgetar därmed alltid redan är intecknade för pågående projekt. Det innebär att i 2020 års budget har vi bara ett par ointecknade miljoner kvar. Den typen av ryckighet fungerar inte i forskningssammanhang och det stora intresse vi redan väckt bland både forskare och representanter från skolan kommer med all säkerhet att mattas av, sade hon då.

Läs också: En regering men med två politiska linjer

Nu är det bland annat detta som har fått Lena Adamson att fatta beslutet att lämna Skolforskningsinstitutet.

– Omständigheterna kring utebliven tilldelning av medel för forskningsbidrag för praktiknära skolforskning och därmed förtroende för det kvalificerade arbete som utförs i anslutning till bidragsfördelningen, är ett tungt vägande skäl. Men även en helt utebliven utökning av institutets förvaltningsbudget i kombination med en del andra frågor har varit avgörande för mitt beslut, kommenterar Lena Adamson, i ett pressmeddelande.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) beklagar att Lena Adamson lämnar som direktör och chef för myndigheten.

– Lena Adamson har som direktör gjort ett mycket gott och viktigt arbete med att bygga upp Skolforskningsinstitutet och därigenom bidragit till att stärka skolans forskningsanknytning, kommenterar Fridolin i ett pressmeddelande.  

Fridolin lyfter fram de forskningsöversikter som Skolforskningsinstitutet presenterade för för ett par veckor sedan.

– Under hösten har hon kunnat presentera myndighetens första stora forskningsöversikter som kommer ge lärare och rektorer stort stöd i sitt uppdrag med att bedriva undervisning på vetenskaplig grund. Jag hade gärna sett att Lena fullföljt sitt förordnande, men respekterar hennes beslut och vill tacka för hennes insats för staten och svensk skola, kommenterar Gustav Fridolin.

Förvånad över bristande stöd

Regeringen kommer att starta en ny rekrytering inom kort. Under perioden 1 februari och fram till dess ordinarie myndighetschef är på plats kommer det att finnas en tillförordnad myndighetschef.

– Jag är naturligtvis förvånad över det bristande stödet Skolforskningsinstitutet fått för sin verksamhet, trots de stora behov riksdag och regering regelbundet uttrycker och som rör vikten av en utveckling av skolans vetenskapliga grund, säger Lena Adamson.

Skolforskningsinstitutet är den yngsta av skolmyndigheterna och slog upp portarna för snart tre år sedan.

– Jag lämnar ifrån mig en verksamhet som håller mycket hög kvalitet, institutet har rätt person på varje position. För att verksamheten inte ska förlora tempo i arbetet hoppas jag på en snabb rekrytering av min efterträdare, säger Lena Adamson.

Forrige artikel Svällande kansli tar hand om allt färre beslut Svällande kansli tar hand om allt färre beslut Næste artikel Kristerssons budget ligger närmast regeringen Kristerssons budget ligger närmast regeringen
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.