"Det finns ingen perfekt ersättningsmodell"

STYRNING. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen för vård och omsorg kan upphöra, enligt Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Istället måste ersättningsmodellen ses som en del av den sammanlagda styrningen av verksamheterna.

En stor dos sunt förnuft kryddat med självklarheter. Ungefär så lät det när ordförande Laura Hartman på torsdagen presenterade Tillitsdelegationens delbetänkande om ersättningsmodeller för vård och omsorg.

– En första slutsats är att det finns ingen perfekt ersättningsmodell. Alla ersättningsmodeller har för- och nackdelar, sade Laura Hartman.

Delegationen delar upp ersättningsmodellerna i tre grupper: fasta, rörliga och målrelaterade. Ett exempel på en fast ersättningsmodell är en som ger ersättning per plats eller per beviljad åtgärd, exempelvis inom hemtjänsten. En som ger rörlig ersättning är exempelvis ersättning efter antal utförda provtagningar eller operationer.

En del i en helhet

Delegationens andra slutsats är att ersättningsmodellen är en del av den sammanlagda styrningen.

– Övrig styrning kan stärka eller motverka en ersättningsmodell, sade Hartman.

Den tredje slutsatsen är att ersättningsmodellens roll inte bör överskattas.

– Det finns så många andra styrsignaler. Kanske är det inte ersättningsmodellen som är boven i dramat alla gånger. Men man ska självklart inte heller underskatta den, sade Laura Hartman.

Shekarabi om slutsatserna

Civilminister Ardalan Shekarabi (S), som deltog vid presentationen, konstaterade att det delegationen kommit fram till visserligen kan låta uppenbart i vissa delar – men att verkligheten ser annorlunda ut.

Läs hela artikeln på Altinget Vård & Hälsa (kräver abonnemang, här kan du teckna ett gratis och ej bindande provabonnemang.)

 

Forrige artikel Alliansen hotar med misstroendeförklaring Næste artikel Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor
  • Rapportera

    Arne Björnberg · Health Consumer Powerhouse, Ltd.

    Det finns inga "modeller" som fungerar utan kompetent management!

    Det finns inga "perfekta ersättningsmodeller" för någon vara eller tjänst över huvud taget! Däremot finns det ett antal välfungerande modeller för såväl vård som flygbiljetter. De har dock gemensamt att ingen av dem fungerar utan kompetent styrning - i vården finns och har länge funnits en illusion om att en perfekt modell ska fungera av sig själv, utan professionell(!) ledning och styrning.

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.