"Det finns ingen perfekt ersättningsmodell"

STYRNING. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen för vård och omsorg kan upphöra, enligt Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Istället måste ersättningsmodellen ses som en del av den sammanlagda styrningen av verksamheterna.

En stor dos sunt förnuft kryddat med självklarheter. Ungefär så lät det när ordförande Laura Hartman på torsdagen presenterade Tillitsdelegationens delbetänkande om ersättningsmodeller för vård och omsorg.

– En första slutsats är att det finns ingen perfekt ersättningsmodell. Alla ersättningsmodeller har för- och nackdelar, sade Laura Hartman.

Delegationen delar upp ersättningsmodellerna i tre grupper: fasta, rörliga och målrelaterade. Ett exempel på en fast ersättningsmodell är en som ger ersättning per plats eller per beviljad åtgärd, exempelvis inom hemtjänsten. En som ger rörlig ersättning är exempelvis ersättning efter antal utförda provtagningar eller operationer.

Login