Lemne: LO inte redo ta ansvar för arbetslösa

SLUTREPLIK. En modern lärlingsanställning är ett sätt att öka möjligheten för den som saknar erfarenhet och utbildning att få in en fot på arbetsmarknaden. Dessvärre bekräftar LO bilden av en fackföreningsrörelse som inte är redo att ta ansvar för de som i dag saknar jobb, skriver Carola Lemne.

Av: Carola Lemne
vd Svenskt Näringsliv
 
En modern och öppen lärlingsanställning som möjliggör för fler att få jobb handlar inte om generella lönesänkningar, utan om att sänka trösklar för dem som i dag står utanför. Sverige har en växande andel av befolkningen som saknar erfarenhet och utbildning. Samtidigt ser vi hur höga ingångslöner, arbetsgivaravgifter och andra kostnader prisar ut de enklare jobben. Sverige är det land i EU som har högst ingångslöner, och bland den lägsta andelen enkla arbeten.

300 000 vardagsjobb

De närmsta åren behöver omkring 300 000 nya vardagsjobb växa till. Redan 2013 visade statistiken att det går tre personer på varje sådant jobb i Sverige. Det kan handla om olika typer av arbeten som inte kräver särskild erfarenhet eller gymnasieutbildning, vilket Arbetsförmedlingen också har efterlyst. En modern lärlingsanställning som bygger vidare på yrkesintroduktionsanställningarna, YA-jobben, är ett sätt att öppna för företagen att skapa nya jobb.
 
LO nämner att det redan i dag finns möjligheter till särskilda jobbprogram. Men problemet, inte minst för många mindre företag, är att dessa är för krångliga och kortsiktiga. Här behövs ett omtag. En modern lärlingsanställning bör vara öppen för alla företag, inte innehålla några onödiga krav som försvårar för arbetsgivaren eller medarbetaren, inte heller ha tids- och åldersgränser och framförallt minska kostnaderna för att anställa.
 
Investeringar i bostäder och infrastruktur är, som LO också framhåller, viktiga för att arbetsmarknaden ska fungera bättre. Likaså är bättre fungerande utbildningsmöjligheter en avgörande del. Men det räcker inte. Genomsnittstiden innan nyanlända kommer i arbete är i dag alldeles för lång. Fler jobb behövs. Det behövs i synnerhet fler enkla jobb, vardagsjobb, som inte kräver flera år i skolbänken, utan innebär en möjlighet att lära sig jobbet på jobbet.

Sänkta trösklar

Det är olyckligt att LO hellre väljer att måla upp en felaktig bild av vad en modern lärlingsanställning skulle innebära, än att fokusera på att bryta utanförskapet. Ingen har påstått annat än man ska kunna försörja sig på en heltidslön. Vad LO undviker att tala om är dock att det förutsätter att man har ett arbete. Fler jobb i Sverige skapas när företagen kan växa. En modern lärlingsanställning skulle sänka trösklar och göra det möjligt för fler att gå från bidragsberoende till jobb.
 

Forrige artikel LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner LO: Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner Næste artikel I väntan på en tydlig livsmedelsstrategi I väntan på en tydlig livsmedelsstrategi
Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

KLIMATBRÅK. Enligt riksdagsledamot Björn Söder (SD) har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fel när han påstår att flyget har en betydande klimatpåverkan. Men Söder vägrar gå med på att han skulle ha kallat klimathotet för en bluff.