Inte en krona extra till fjällnära skog

BUDGET. Utgifterna för intrångsersättning till skogsägare med fjällnära skog kommer att öka kraftigt nästa år, men Skogsstyrelsen får inte mer pengar från regeringen – och har inte heller bett om det.

– Vi kunde ha skickat in en hemställan om fjällnära skog, det kunde vi ha gjort. Nu har vi inte gjort det, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Efter ett domstolsavgörande i våras stod det klart att den skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skog har rätt till ersättning från staten. Efter det har avverkningsansökningarna i det fjällnära området som kommer in till Skogsstyrelsen ökat kraftigt.

– Som det ser ut kommer vi hinna med att handlägga ökningen av ärenden, även om det innebär att vi kommer tvingas omdisponera och prioritera, säger generaldirektör Herman Sundqvist till Altinget.

Inget tillskott från regeringen

Men regeringen skjuter inte till några extra pengar i budgetpropositionen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd.

– Vad gäller ersättning i nya ärenden, så har jag svårt att se hur vi ska klara av det, eftersom medlen för områdesskydd inte ökar i budgeten, säger Herman Sundqvist.

Läs hela artikeln, där Herman Sundqvist kommenterar varför Skogsstyrelsen inte bad regeringen om ökat anslag, på Altinget Miljö&Energi. Teckna gratis provprenumeration här.

Forrige artikel Överblick: Mustig höstbudget, prislapp för skjutningar och migrationssplittring Överblick: Mustig höstbudget, prislapp för skjutningar och migrationssplittring Næste artikel Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (22 september) Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (22 september)
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Rikta ett misstroende mot landsbygdsministern.

  Skogsstyrelsen hävdar att den kan konfiskera egendom i strid med gällande rätt. Om en medborgare skulle försöka sig på det skulle kronofogden genast företa en utmätning hos vederbörande. Och tänk om jag skulle meddela Skatteverket att jag inte har avsatt några pengar till skatt nästa år i min budget så det blir inga skatteinbetalningar från mej. Skulle Skatteverket finna sig i det?

  Staten äger 10 miljoner har mark så det är väl inget större problem om staten i form av Skolstyrelsen inte kan betala. Det är väl bara för kronofogden att utmäta ett tillräckligt stort antal ha hos Sveaskog eller Statens fastighetsverk.

  Statsbyråkratin är på väg att helt underminera förtroendet för svensk statsförvaltning. Nu måste regeringen ingripa mot vanstyre och godtycke i Skogsstyrelsen, i annat fall måste ett misstroendevotum riktas mot landsbygdsministern om hon godtar att Skogsstyrelsen avsiktligt missbrukar sin maktställning mot enskilda skogsägare.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Mer fjällnära skog behöver inte skyddas

  Målet för skydd av skog är enligt EU 20%. Enligt en utredning av flera myndigheter bl a Skogsstyrelsen skyddas redan 30% i Sverige. Enl en utredning av LRF omfattas redan 58% av skogen av olika skydd om Sverige skulle räkna som andra länder iEU. Det beror på att det finns flera olika lagar som i praktiken medför ett skydd av skogen.
  Dessutom brukar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket hävda att visserligen skyddas mycket stora arealer i Sverige men skyddet är snedfördelat. Vi skyddar massor avfjällnära skog men för lite skog södra Sverige. En given slutsats är att det är onödigt att skydda mer fjällnära skog och att regeringen helt riktigt inte tycker det är meningsfullt att lägga mer pengar på det.

  Enligt min mening bör regeringen nu utarbeta en plan för hur den gamla oväxtliga skogen skall avvecklas och ersättas med ny som ett led i kampen för ett bättre klimat. Inre Norrlands ökande skogsproduktion kan i framtiden öka radikalt när klimatet blir varmare. Varför skall Norrlands framtid läggas i "malpåse"? Norrlands inland behöver en ny miljövänlig skogsindustri som bygger på de framtida ökade avverkningsmöjligheterna.

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.