Inte en krona extra till fjällnära skog

BUDGET. Utgifterna för intrångsersättning till skogsägare med fjällnära skog kommer att öka kraftigt nästa år, men Skogsstyrelsen får inte mer pengar från regeringen – och har inte heller bett om det.

– Vi kunde ha skickat in en hemställan om fjällnära skog, det kunde vi ha gjort. Nu har vi inte gjort det, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.Foto: Veronika Lax
Johanna Alskog

Efter ett domstolsavgörande i våras stod det till sist klart att den skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skog har rätt till intrångsersättning från staten. Efter det har avverkningsansökningarna från skogsägare med marker i det fjällnära området som kommer in till Skogsstyrelsen ökat kraftigt.

– Som det ser ut kommer vi hinna med att handlägga ökningen av ärenden, även om det innebär att vi kommer tvingas omdisponera och prioritera, säger generaldirektör Herman Sundqvist till Altinget.

Inget tillskott från regeringen

Men Skogsstyrelsen får inga ökade medel alls i budgetpropositionen för att hantera den stora ökningen av arbetskrävande ärenden. Inte heller skjuter regeringen till några särskilda pengar nästa år för att myndigheten ska klara av de ökade kostnaderna för intrångsersättning till fjällnäraärendena och anslaget för områdesskydd som Skogsstyrelsen disponerar är oförändrat nästa år.

Skogsstyrelsen har sedan tidigare reserverat pengar till de fem fall som varit i domstol samt ärenden som man har känt till att de varit på gång.

Fakta
Positivt i budgetpropositionen enligt Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist

– Det viktigaste är skogsskadesatsningen. Den är synnerligen välkommen. Det är väldigt bra att det lyfts fram.

– Arbetsmarknadssatsningen på naturnära jobb är också positiv. Vi är bra på det där, vi kan det och vi gör det bra.

– Vad gäller ersättning i nya ärenden, så har jag svårt att se hur vi ska klara av det, eftersom medlen för områdesskydd inte  ökar i budgeten, säger Herman Sundqvist och fortsätter:

– Det kommer att gå väldigt mycket mer pengar till intrångsersättning för fjällnära skog. Hur mycket mer är avhängigt av hur markägarna agerar.

Bad aldrig om mer pengar

Vad gäller ersättning i nya ärenden, så har jag svårt att se hur vi ska klara av det, eftersom medlen för områdesskydd inte  ökar i budgeten.

Herman Sundqvist, generaldirektör

I det budgetunderlag som Skogsstyrelsen skickade in till regeringen i februari, står det att myndigheten avser att återkomma vad gäller de fjällnära skogarna "när hanteringen och konsekvenserna av kommande domar har klarnat". Men någon sådan kompletterande begäran skickade aldrig Skogsstyrelsen in till näringsdepartementet.

– Vi kunde ha skickat in en hemställan om fjällnära skog, det kunde vi ha gjort. Nu har vi inte gjort det. Men frågan är inte okänd i Regeringskansliet heller, säger Herman Sundqvist.

Upp i styrelsen

Hur Skogsstyrelsen ska hantera situationen med ökad arbetsbelastning och en ökning av ersättningar som ska betalas ut, trots att inga extra pengar finns, är en fråga som ledningen arbetar med. Frågan ska också upp på Skogsstyrelsens styrelsens kommande möte, enligt uppgift till Altinget.

– Vi tittar på det nu. Samtidigt måste jag upprepa att situationen påverkas av hur markägarna agerar. Jag vet inte vad markägarna gör om två månader, säger Herman Sundqvist och syftar på hur många tillståndsansökningar som faktiskt kommer in.

Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00