Skogsstyrelsen saknar 150 miljoner kronor

FJÄLLNÄRA SKOG. Nästa år saknar Skogsstyrelsen cirka 150 miljoner kronor för att ersätta markägare i fjällnära skogsområden och utanför fjällnäraregionen ska allt arbete med områdesskydd sättas på paus. Det framgår av myndighetens interna kommunikation som Altinget har tagit del av. 

Vägledande domar i början av sommaren innebär att markägare i fjällnära skogsområden som nekas tillstånd att avverka på grund av höga naturvärden, har rätt till intrångsersättning från staten. Efter domarna har en våg av avverkningsansökningar vällt in över Skogsstyrelsen – och med det följer en betydande utgiftsökning för myndigheten.

Men anslagen kommer inte att räcka till för att ersätta markägare i de fjällnära skogsområdena under nästa år, utan Skogsstyrelsen står just nu inför ett rejält hål i kassan på 150 miljoner kronor år 2021. Det framgår av den interna kommunikationen på myndigheten som Altinget har tagit del av.

"Skogsstyrelsen bedömer att det handlar om cirka 17 000 hektar ansökt areal som ska handläggas under 2021. Cirka 9 000 hektar bedöms få avslag." står det i nyheten på myndighetens intranät. Utifrån det som regeringen föreslår att myndigheten ska få i anslag i budgetpropositionen för nästa år, så innebär det att Skogsstyrelsen inte bara saknar 150 miljoner kronor, utan att det helt kommer att saknas pengar till att bilda områdesskydd och till naturvårdande skötsel nedan fjällnäragränsen.

Login