Anders Ygeman delar inte energi-gd:ns oro

ENERGI. Energimyndighetens generaldirektör vill se en storsatsning på energieffektivisering, men får inte gehör från regeringen.
– Vi har helt enkelt valt en delvis annan inriktning än vad Energimyndigheten föreslår, säger energiminister Anders Ygeman (S).

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén ser en risk för att Sverige inte ska uppnå de mål för energieffektivisering som riksdagen har beslutat om  – 50 procents effektivisering till år 2030. Därför vill han se en kraftfull satsning på energieffektiviseringsarbetet, med hjälp av en lika kraftfull ökning av anslaget i budgetpropositionen.

Enligt Andrén är industri, transporter, service och byggnader viktiga områden för arbetet.

28 miljoner istället för 380

Men istället för att skala upp från årets dryga 200 miljoner till 380 miljoner, som Energimyndigheten föreslår, så genomför regeringen den planerade minskningen av anslaget. Av 201 miljoner blir 28 kvar för Energimyndigheten att förfoga över under nästa år.

Energiminister Anders Ygeman (S) säger till Altinget att regeringen har valt en "delvis annan inriktning" jämfört med vad Energimyndigheten föreslår. Och statens medel räcker inte till allt, betonar han.

– Vi har ett begränsat antal resurser. Istället har vi satsat på energieffektivisering av bostäder och lokal energi- och klimatrådgivning. Bostäder är en av de viktigare sektorerna för energieffektivisering, säger han.

Ygeman inte bekymrad

Andrén är bekymrad att riksdagens mål för energieffektivisering inte kommer att nås till år 2030, det är däremot inte energiminister Ygeman.

– Jag tror vi kommer nå det. Dels genom satsningen på energieffektivisering av fastigheter, dels på fordonssidan med elektrifieringen. Det kan också behövas fler åtgärder framöver.

Vad syftar du på när du säger elektrifieringen på fordonssidan?

– Att fordon blir effektivare och effektivare.

Men hur det går med måluppfyllelsen beror även på "utvecklingen framöver", enligt Anders Ygeman.

– Jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder om det skulle visa sig att en snäppet mer bekymrad Andrén får rätt, säger han.

Forrige artikel Riksrevisionen granskar gräddfiler för delningsekonomin Riksrevisionen granskar gräddfiler för delningsekonomin Næste artikel Frustration bland företag som söker industriklivspengar Frustration bland företag som söker industriklivspengar
LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.