Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

ENERGIEFFEKTIVISERING. Energimyndigheten slår larm om att det krävs en rejäl höjning av anslagen om Sverige ska klara att nå målen för energibesparingar. Men energiministern ser ingen anledning till oro.

– Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart, säger Anders Ygeman (S) till Altinget.

Foto: Jessica Gow/TT
Jacob Hederos

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén är orolig för att arbetet med energieffektivisering ska tappa all fart och uppmanar regeringen att skjuta till nya pengar i nästa års budget.

Givet att det finns en situation där vi kanske inte når målet, så tycker vi inte att det är en så god idé att fasa ut satsningarna

Robert Andrén, Generaldirektör Energimyndigheten

– Det finns en risk att vi hamnar lite snett och fel. Det underlättar inte möjligheterna att nå de politiska målen, varken i EU eller i Sverige, säger han till Altinget och betonar att energieffektivisering är viktig faktor för att klara elektrifieringen, effektfrågan och målet om 100 procent förnybart till år 2040.

Minister Ygeman är lugn

Jag tycker att det finns många intressanta förslag. Nu får de i budgetprocessen vägas mot andra intressanta förslag

Anders Ygeman, Energiminister (S), om energimyndighetens begäran

Men enligt energiminister Anders Ygeman (S) finns inte någon stor anledning till oro.

– Vi behöver höja takten lite för att klara målet till 2030, vilket betyder fler insatser än de vi har gjort hittills. Men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att nå det målet och att vi kommer att ha tillräckliga insatser för att klara det.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi om Energimyndighetens oro inför att anslagen till energieffektivisering minskar nästa år och energiminister Anders Ygemans svar om hur coronakrisen kan påverka. Teckna gratis provprenumeration här.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Tidigare integrations- och migrationsminister (S), före detta energi- och digitaliseringsminister, inrikesminister
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

Robert Andrén

Generaldirektör för Energimyndigheten,
Licentiatexamen i genetik

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00