Larmet: Mål för energibesparing kräver mer pengar

ENERGIEFFEKTIVISERING. Energimyndigheten slår larm om att det krävs en rejäl höjning av anslagen om Sverige ska klara att nå målen för energibesparingar. Men energiministern ser ingen anledning till oro.

– Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart, säger Anders Ygeman (S) till Altinget.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén är orolig för att arbetet med energieffektivisering ska tappa all fart och uppmanar regeringen att skjuta till nya pengar i nästa års budget.

– Det finns en risk att vi hamnar lite snett och fel. Det underlättar inte möjligheterna att nå de politiska målen, varken i EU eller i Sverige, säger han till Altinget och betonar att energieffektivisering är viktig faktor för att klara elektrifieringen, effektfrågan och målet om 100 procent förnybart till år 2040.

Minister Ygeman är lugn

Men enligt energiminister Anders Ygeman (S) finns inte någon stor anledning till oro.

– Vi behöver höja takten lite för att klara målet till 2030, vilket betyder fler insatser än de vi har gjort hittills. Men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att nå det målet och att vi kommer att ha tillräckliga insatser för att klara det.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi om Energimyndighetens oro inför att anslagen till energieffektivisering minskar nästa år och energiminister Anders Ygemans svar om hur coronakrisen kan påverka. Teckna gratis provprenumeration här.

Forrige artikel Regeringen håller pressträff Regeringen håller pressträff Næste artikel Överblick: 39 miljarder i direktstöd och stärkt arbete mot våld i hemmet Överblick: 39 miljarder i direktstöd och stärkt arbete mot våld i hemmet
  • Rapportera

    Hans Lönn · Civilingenjör

    Skall vårt samhälle aldrig lära sig vad sanningen är?

    Typiskt! Mera pengar! Så talar de som inte vet någonting! Det behövs väl inte några mer pengar för att genomföra energieffektiviserande åtgärder när avkastningen på åtgärderna är mellan 50 och 100 %? Men i vårt samhälle gäller ju att till varje pris förtiga hur man skall genomföra åtgärderna rätt!